Gyldig fra

Storskalatest: Boligejerne tager godt imod nye vurderinger

De kommende ejendomsvurderinger er gennemskuelige og baseret på et korrekt datagrundlag. Det er Vurderingsstyrelsens hovedkonklusion på storskalatesten af de nye vurderinger.

Landets boligejere vender tommelfingeren opad til de nye ejendomsvurderinger. Det viser Vurderingsstyrelsens storskalatest af de kommende vurderinger. Her er op mod 80.000 danskere blevet spurgt til, hvordan de oplever vurderingerne.

”Boligejerne har taget godt imod de nye vurderinger, og vi er især glade for, at mange fortæller os, at vurderingerne er forståelige og baseret på det rigtige grundlag. Det er lige præcis det, vi har som overordnet mål i vores arbejde med de nye vurderinger”, siger fungerende direktør i Vurderingsstyrelsen, Morten Jensen.

Formålet med testen har været at undersøge boligejernes oplevelse af kommunikationen omkring de nye vurderinger og det underliggende datagrundlag, inden de første juridisk bindende vurderinger forventes udsendt fra den sidste del af andet halvår 2020. Konkret tilkendegav 84 pct. af boligejerne, at vurderingerne var transparente, mens 92 pct. vurderede sproget på Vurderingsportalen som letforståeligt.

Konstruktive tilbagemeldinger fra boligejerne

Som noget nyt får boligejere mulighed for at se og rette de data, der er grundlaget for deres vurdering, inden den fastsættes. Det sker i en såkaldt deklarationsfase, der sikrer, at vurderingerne står på et så retvisende grundlag som muligt.

”Mange boligejere har benyttet muligheden for at rette i oplysningerne bag de nye vurderinger. Det er godt, fordi det giver os gode betingelser for vores arbejde med at skabe så retvisende vurderinger som muligt. Men det betyder også, at vi har en opgave foran os med at fortælle danskerne, at en stor del af ændringerne kun har mindre betydning for deres vurdering. Der er med andre ord brug for en forventningsafstemning”, siger kundekommunikationschef i Vurderingsstyrelsen, Stine Schmidt Raaholt.

Sammenhængende oplevelse for boligejerne

En anden værdifuld læring i forbindelse med storskalatesten er, at der er behov for at sikre en sammenhængende oplevelse for boligejerne fra deklarationer til vurderinger til skatteopkrævning og til eventuelle klager.

”Det er helt afgørende, at boligejerne får en sammenhængende og letforståelig oplevelse, ligesom udviklingen naturligvis skal kunne følge med”, siger fungerende direktør i Vurderingsstyrelsen, Morten Jensen.

Dermed bliver der lagt op til, at det nye ejendomsvurderingssystem rulles ud trinvist og kontrolleret, så der er plads til læring undervejs. De juridisk bindende vurderinger forventes udsendt fra den sidste del af 2020 og frem.

Sammen med Udviklings- og Forenklingsstyrelsen fortsætter Vurderingsstyrelsen nu arbejdet med at forberede udsendelsen af de nye vurderinger.


Faktaark: Op mod 80.000 boligejere har fået en vejledende vurdering
Faktaark: Sådan foregik storskalatesten
Faktaark: Tilpasning efter storskalatesten 
Faktaark: De nye ejendomsvurderinger
Faktaark: Ny deklarationsfase virker efter hensigten
Faktaark: Sammenlignelige ejendomme er grundlag for de nye vurderinger

Om storskalatesten

  • Storskalatesten er foretaget i samarbejde med Epinion og omfatter en spørgeskemaundersøgelse samt opfølgende interviews og analyser.
  • Op mod 80.000 boligejere blev tilbudt at deltage, og i alt 24.000 ejere af enfamiliehuse på tværs af landet har deltaget i testen.
  • Data er indsamlet i perioden fra 30. oktober 2019 til 18. februar 2020.
  • Der er ikke sket konkret sagsbehandling i forbindelse med testen.

Om Vurderingsstyrelsen

Vurderingsstyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da SKAT blev lagt om til en række nye styrelser. Det er Vurderingsstyrelsens opgave at udarbejde vurderinger af alle landets ca. 1,7 millioner ejerboliger og ca. 0,5 millioner andre ejendomme, herunder ca. 400.000 erhvervsejendomme og ca. 100.000 landbrugs- og skovejendomme. Vurderingsstyrelsen har hovedkontor i Roskilde.