Gå til sidens indhold

Sådan behandler vi dine personoplysninger

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Vi behandler dine oplysninger, for at vi kan foretage en retvisende vurdering af din ejendom og blandt andet sikre, at vurderingen sker på et tilstrækkeligt oplyst og korrekt grundlag.

Vi behandler almindelige personoplysninger om dig. Det er oplysninger som fx navn, adresse og ejerforhold på fast ejendom. I visse sager videregiver vi personoplysninger, hvis det er nødvendigt for sagen. Det kan fx være til andre offentlige myndigheder eller til andre borgere, der er part i samme sag.

Behandlingen af dine oplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra e, der omhandler myndighedsudøvelse i EU’s databeskyttelsesforordning.

 • Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

  Vi opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for det formål, vi har oplysningerne til, eller indtil en lovbestemt frist udløber.

  Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til et arkiv efter reglerne i arkivloven.

 • Hvor har vi oplysningerne fra?

  Vi behandler kun oplysninger, som du selv har givet os, eller som vi modtager fra andre privatpersoner, myndigheder, eller virksomheder. Det er fx oplysninger om, din adresse og hvilke ejendomme, du ejer.

 • Hvad har du ret til?

  Du har ret til at se og rette oplysninger om dig selv. I visse sjældne tilfælde har du også ret til at få slettet oplysninger, til at begrænse behandlingen og at gøre indsigelse imod behandling af dine oplysninger.

  Hvis du mener, at vi ikke behandler dine personoplysninger korrekt, har du mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på datatilsynet.dk/kontakt.

  Datatilsynet kan desuden kontaktes på følgende postadresse: Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.

 • Vil du vide mere?

  Du behøver ikke at gøre noget, men hvis du gerne vil vide mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder, kan du læse mere på vurdst.dk/privatlivspolitik.

 • Hvem er vi, og hvordan kontakter du os?

  Vurderingsstyrelsen foretager vurderinger af ejendomme og er en del af Skatteforvaltningen. Her er vores kontaktoplysninger:

  Vurderingsstyrelsen, Nykøbingvej 76, Bygning 45, 4990 Sakskøbing

  Telefon: 72 22 16 16

  Mail: vurdst@vurdst.dk

  Cvr-nr.: 39883791

 • Har du spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger?

  Så er du velkommen til at kontakte Skatteforvaltningens databeskyttelsesrådgiver her:

  På mail: dpo@ufst.dk
  Med brev: Udviklings- og Forenklingsstyrelsen, Informationssikkerhed og databeskyttelse, Osvald Helmuths Vej 4, 2000 Frederiksberg, att.: Databeskyttelsesrådgiveren.