Omfangsrigt data

Der er mange hensyn i arbejdet med data. Der er hensynet til myndigheders behov – for eksempel Vurderingsstyrelsens juridiske og datamæssige behov i forhold til de nye ejendomsvurderinger. Der er også hensynet til private ejere og erhvervsejere samt den kommunale registreringspraksis.

En stor del af de data der arbejdes med i det nye vurderingssystem er samlet i Bygnings- og Boligregistret (BBR). BBR er inkluderet i Vurderingsstyrelsens organisation, hvilket også er med til at binde de tre områder vurdering, beskatning og data godt sammen. 

Et godt og validt Bygnings- og Boligregister er en forudsætning for udviklingen af en datadrevet forvaltning. Det er derfor også væsentligt, at reglerne for ajourføring og kontrol af registrets oplysninger holdes tidssvarende og følger udviklingen i de bagvedliggende it-systemer.

Alt fra byggetilladelse til opførsel, antal kvadratmeter, byggematerialer, ombygning, nyt tag, varmekilde eller sågar toiletter registreres i BBR.

Kommunernes rolle

Nogle kommuner har helt særlige geografiske forhold, som andre kommuner ikke har. Hvis en boligejer skal registrere en ændring, er der altid hjælp at hente hos den kommune, som ejendommen er tilknyttet. Nogle kommuner har havneområder, hvor der er etableret husbåde, og andre kommuner har lagerbygninger med vertikalt landbrug. Eksemplerne viser, at bygningsmassen og anvendelsen heraf i Danmark er en kompleks størrelse, og at der kan være forskellige typer af registreringsopgaver kommunerne imellem.

En ejendomsejer har pligt til at opgive korrekte oplysninger til BBR. Så når ejeren indberetter nyt eller ændrer data i BBR, bliver oplysningen sendt videre til beliggenhedskommunen, som herefter foretager en kontrol og retter til i BBR. Det er også kommunerne, der kan yde rådgivning, hvis en ejer er i tvivl om en registrering.

 

Data i hverdagen

Ulrik Nielsen arbejder til daglig med data i BBR,

- Jeg sidder med mange forskellige opgaver, for eksempel regelgrundlaget, datakvalitet i BBR og tilsyn med kommunernes ajourføring af BBR. Vi får også henvendelser fra landinspektører, borgere og kommuner, som vi er med til at tage hånd om. 

Læs mere om hverdagen i arbejdet med BBR-data i:

En skattekiste af data