Kort fortalt

De nye vurderinger vil være baseret på en række nye og forbedrede data, der i sidste ende har afgørende betydning for beskatningen af en ejendom.

Vurderingsstyrelsen bruger blandt andet oplysninger om ejendommen fra Bygnings- og Boligregistret (BBR), tinglyste ejendomshandler, geodata og plandata.

Når en ejendom bliver behandlet i det nye vurderingssystem, bliver der taget udgangspunkt i tinglyste salgspriser for ejendomshandler (fri handel) i området – såkaldte referenceejendomme.

Vurderingsstyrelsen beregner områdets kvadratmeterpris ved hjælp af fremskrevne salgspriser (fri handel) fra 15 referenceejendomme. Oplysningerne indgår i vurderingen af den aktuelle boligs værdi.

Vurderingsstyrelsen bruger også geodata, der fx kan måle ejendommens afstand til nærmeste motorvej og kyst, men også udsigt og beliggenhed. Det betyder, at der fremover i højere grad bliver taget højde for lokale forhold, som kan påvirke ejendommens værdi.

Forbedrede data

Nye tiltag i forhold til data og det tidligere vurderingssystem.

  • Det nye ejendomsvurderingssystem bygger på et nyt og mere detaljeret datagrundlag samt en forbedret statistisk model.
  • Før vurderingen kommer, modtager boligejeren en deklaration med data om ejendommen.
  • Deklarationen giver boligejeren mulighed for at tjekke de data, som lægges til grund for vurderingen samt gøre indsigelse og give supplerende oplysninger, inden vurderingen foretages.
  • Ejendomsejeren kan tjekke mange af disse oplysninger i Bygnings- og Boligregistret (BBR) eller på ois.dk, inden den endelige vurdering sendes ud.

Den statistiske model

Fremover kan langt flere ejendomme vurderes på baggrund af en statistisk beregningsmodel baseret på objektive data. Det vil bidrage til, at vurderingerne bliver mere ensartede. Samtidig bliver vurderingerne mere gennemskuelige, idet den enkelte boligejer nemmere vil kunne se, baggrunden for den konkrete vurdering.

Grundværdien fastlægges på baggrund af en statistisk estimeret sammenhæng mellem værdien af en (standard)ejendom på en bestemt beliggenhed og værdien af en ubebygget grund på samme beliggenhed.

Der arbejdes løbende på at forbedre den statistiske model. Herunder vil præcisionen forbedres, hvis kvaliteten af data forbedres.

Uden data ingen vurdering

Se med i videoen med en af vores sagsbehandlere, hvis daglige arbejde med det nye vurderingssystem er afhængig af data.