Tryghed om ejendomsskatterne

Hvis den nye vurdering af en ejendom er højere end tidligere, er ejeren sikret mod stigninger i ejendomsskatter. Det hænger sammen med et forlig om boligskatter, der blev indgået i 2017.

I Vurderingsstyrelsen har vi en vigtig opgave, når det kommer til at kunne give tryghed omkring ejendomsskatterne. Vi skal sørge for, at ejendomsejere og andre med interesse i boligskat føler sig velinformeret og trygge omkring de nye regler for ejendomsbeskatning, som træder i kraft den 1. januar 2024.

Et bredt flertal i Folketinget indgik i 2017 forliget Tryghed om boligbeskatning. I dette forlig er der vedtaget nye regler som skal sikre ejere af ejerboliger og erhvervsejendomme mod pludselige stigninger i udgifter til ejendomsskatterne, bl.a. ved at indføre lavere skattesatser, en skatterabat for ejerboliger og en moderniseret stigningsbegrænsning for erhvervsejendomme. De forskellige tiltag skal sikre tryghed om ejendomsskatterne.

Tryghed for ejendomsejere

Der vil altid forestå en usikkerhed ved en vurdering og det skal komme boligejerne til gode ved, at beskatningsgrundlaget fastsættes lavere end selve vurderingen. Der blev derfor tilbage i 2017 indført et forsigtighedsprincip, som indebærer, at det beløb, boligejerne og øvrige ejendomsejere skal betale skat af, sættes 20 pct. lavere end ejendoms- og grundvurderingen.

Det er muligt at læse hele aftaleteksten for den nye boligaftale fra maj 2017.

Tryghed om boligbeskatningen