Kort fortalt

Vi bruger de nye ejendomsvurderinger til at beregne, hvor meget en ejendomsejer skal betale i boligskat.

Ejere af en ejerbolig eller en erhvervsejendom betaler løbende ejendomsskatter. De nye ejendomsvurderinger danner grundlag for ejendomsskatterne for ejerboliger fra januar 2021 og for øvrige ejendomme fra 2022, uanset hvornår en vurdering bliver modtaget.

Den 1. januar 2024 træder nye regler for ejendomsbeskatning i kraft. De nye skatteregler medfører skattelettelser for flertallet af ejerboliger, mens et mindretal får en skatterabat, så de ikke stiger i 2024 i forhold til en situation, hvor de nuværende skatteregler var blevet videreført. De nye skatteregler medfører, at ejendomsskatterne fra 2024 udvikler sig parallelt med ejendomspriserne. Dermed vil de nye ejendomsskatteregler medvirke til, at ejendomspriserne fra 2024 udvikler sig mere stabilt end ellers.

De nye skatteregler indebærer bl.a. lavere skattesatser, en skatterabat for ejerboliger, en indefrysningsordning for ejerboliger og en moderniseret stigningsbegrænsning for erhvervsejendomme. De forskellige tiltag skal sikre tryghed om ejendomsskatterne.

Når en boligejer modtager sin nye ejendomsvurdering og har betalt skat af en for høj vurdering i 2013-2020, får vedkommende penge tilbage med rentetillæg. Hvis boligejeren har betalt for lidt, får boligejeren ikke en regning.

Tryghed om ejendomsskatterne

Viden om boligskat

Hvorfor er arbejdet med de nye vurderinger så vigtigt, når der skal fastsættes en beskatning?

Vurderingsportalen.dk finder du mere information om de nye ejendomsvurderinger og boligbeskatning. Her kan du fx læse, hvordan vi vurderer ejendomme, og hvordan ejendomsvurdering og boligskat hænger sammen.

Forskellige ejendomsskatter

Der er tre forskellige typer beskatning i forbindelse med en ejendom. Den offentlige vurdering afgør, hvor meget du skal betale i boligskatter.

Det er endnu ikke fastlagt præcis, hvornår de nye vurderinger for erhvervsejendomme bliver sendt ud, men det vil ske i forlængelse af, at de nye ejendomsvurderinger til boligejere er afsluttet. Vurderingen bruges til at beregne ejendomsskatter afhængig af ejendommens status. 

Forskellige ejendomsskatter

Ejendomsskattereglerne fra 2024

Beskatningen af en ejendom er afhængig af ejendomsvurderingen. 

For at undgå at højere vurderinger vil medføre højere samlede ejendomsskat for ejendomsejerne, er det aftalt at sænke satserne for både ejendomsværdiskatten og grundskylden med virkning fra 2024.

Boligskatter fra 2024