Vores strategi

Vurderingsstyrelsen har fire strategiske pejlemærker, som vi arbejder efter.

  1. Vurderingsstyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret.
  2. Vurderingsstyrelsen skal træffe afgørelser af høj kvalitet og understøtte klagesagsbehandling for derved at sikre et retvisende beskatningsgrundlag samt den bedst mulige brugerrejse for borgeren.
  3. Vurderingsstyrelsen skal sikre en effektiv og driftssikker overgang, til det nye ejendomsvurderingssystem er fuldt implementeret.
  4. Vurderingsstyrelsen skal sikre en kontinuerlig høj faglighed gennem rettidig rekruttering af nødvendige kompetencer samt strategisk medarbejder- og ledelsesudvikling.

Mål- og resultatplan

Der er udarbejdet en mål- og resultatplan for Vurderingsstyrelsen, som skal sikre retning og styring i arbejdet med de strategiske pejlemærker.