Vores strategi

Vurderingsstyrelsen har fem strategiske pejlemærker, som vi arbejder efter.

  1. Vurderingsstyrelsen skal sikre, at borgere og virksomheder oplever en effektiv, pålidelig og kompetent administration, mens kerneinteressenter oplever styrelsen som lydhør og samarbejdsorienteret.
  2. Vurderingsstyrelsen skal træffe afgørelser af høj kvalitet og derved sikre et korrekt beskatningsgrundlag.
  3. Vurderingsstyrelsen skal etableres som en velfungerende organisation, der leverer effektiv sagsbehandling, så alle ejendomsejere modtager deres nye vurdering frem mod 2021.
  4. Vurderingsstyrelsen skal bygge på en kultur præget af faglighed, ansvarlighed, samarbejde og udsyn, hvor medarbejdere er kompetente og engagerede, og hvor nærværende ledere tager fagligt ansvar, sætter retning og prioriterer.
  5. Vurderingsstyrelsen skal sikre implementering af det nye ejendomsvurderingssystem og nye forretningsprocesser med en velforberedt modtagerorganisation.

Mål- og resultatplan

Der er udarbejdet en mål- og resultatplan for Vurderingsstyrelsen, som skal sikre retning og styring i arbejdet med de strategiske pejlemærker.

Mål- og resultatplan 2019, Vurderingsstyrelsen

Resultatløn/engangsvederlag til styrelsesdirektør

Resultatlønnen/engangsvederlaget gives for en ekstraordinær indsats på baggrund af departementschefens vurdering af direktørens samlede performance over året. Udmøntning for perioden 1. januar 2019 til 31. marts 2020 udgør 62.500 kr.