Vores opgaver

Det er vores opgave at udarbejde vurderinger af alle landets ca. 1,7 millioner ejerboliger og ca. 0,5 millioner andre ejendomme, herunder ca. 400.000 erhvervsejendomme og ca. 100.000 landbrugs- og skovejendomme.

Borgere og virksomheder skal have tillid til grundlaget for beskatningen af deres ejendom, og det er afgørende for os, at man oplever ansvarlighed, grundighed og gennemskuelighed i hver enkelt sag.

Vurderingsstyrelsen udsender nye ejendomsvurderinger til landets boligejere fra september 2021. For at opnå så præcise og ensartede vurderinger som muligt tager vi udgangspunkt i nye og mere detaljerede data. Men en lang række faktorer har betydning for den værdi, vi fastsætter for en ejendom - og vurdering er altid forbundet med en vis naturlig markedsusikkerhed. Derfor kræver det både gode vurderingsmodeller og højt specialiserede medarbejdere at nå frem til en kvalificeret vurdering.

I Vurderingsstyrelsen er vi ca. 850 kolleger, der har til huse i Roskilde, Maribo, Haderslev, Herning, Svendborg og Aalborg.                  

Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Vurderingsstyrelsen fundamentet for finansieringen af det danske samfund.