Vores opgaver

Det er vores opgave at udarbejde vurderinger af alle landets ca. 1,7 millioner ejerboliger og ca. 0,5 millioner andre ejendomme, herunder ca. 400.000 erhvervsejendomme og ca. 100.000 landbrugs- og skovejendomme.

Borgere og virksomheder skal have tillid til grundlaget for beskatningen af deres ejendom, og det er afgørende for os, at man oplever ansvarlighed, grundighed og gennemskuelighed i hver enkelt sag.

Vurderingsstyrelsen arbejder på, at alle landets boligejere fra omkring sommeren 2021 modtager en ny ejendomsvurdering. For at opnå så præcise og ensartede vurderinger som muligt tager vi udgangspunkt i nye og mere detaljerede data. Men en lang række faktorer har betydning for den værdi, vi fastsætter for en ejendom - og vurdering er altid forbundet med en vis naturlig markedsusikkerhed. Derfor kræver det både gode vurderingsmodeller og højt specialiserede medarbejdere at nå frem til en kvalificeret vurdering.

I Vurderingsstyrelsen er vi ca. 680 kolleger, der har til huse i Roskilde, Maribo, Haderslev, Herning og Aalborg.                  

Sammen med de andre styrelser under Skatteministeriet sikrer Vurderingsstyrelsen fundamentet for finansieringen af det danske samfund.