Vejledninger

Her kan du finde information om Vurderingsstyrelsens aktuelle vejledninger.

Vejledninger:

 • Offentlige myndigheder og institutioners pligt til at meddele oplysninger til Skatteforvaltningen til brug for vurderingsarbejdet

  Skatteministeriet har udstedt bekendtgørelse nr. 1704 af 26/11 2020 om offentlige myndigheder og institutioners pligt til at meddele oplysninger til Skatteforvaltningen til brug for vurderingsarbejdet.

  Ifølge bekendtgørelsen er der bl.a. krav om indberetning af følgende oplysninger:

  1. Godkendte vejprojekter (kun kommuner)
   Udlejning af egne ejendomme til erhvervsformål (stat, regioner og kommuner – herunder også offentlige institutioner)
  2. Oplysninger om jordrentepligtige ejendomme (kun Udbetaling Danmark)
  3. Oplysning om erstatning fra Stormrådet (kun Stormrådet)

   Det er op til den enkelte myndighed at indberette de oplysninger, som de er forpligtiget til, ifølge bekendtgørelsen. Se nedenstående vejledninger til, hvordan de enkelte myndigheder skal indberette ovenstående oplysninger.

  Ad. 1 Indberetning af godkendte vejprojekter

  Kommunen skal sende oplysninger om godkendte vejprojekter til Skatteforvaltningen via en sikkermail:

  • Send en mail til vejprojekter@ufst.dk, når I er klar til at sende oplysningerne. Det er vigtigt, at I ikke vedhæfter data til mailen i første omgang.
  • Når I har meldt jer klar til at levere data, modtager I derfor en krypteret sikkermail fra Udviklings og Forenklingsstyrelsen, som I kan besvare og vedhæfte data. Det sikrer, at data leveres i overensstemmelse med gældende IT-sikkerhed og persondataret.

  Ad. 2-4 Statslige og regionale myndigheders udlejning af egne ejendomme, oplysninger om jordrentepligt samt stormrådserstatninger

  • Disse oplysninger skal leveres til Skatteforvaltningen via en SFTP-server:
   Det kræver, at hver myndighed hurtigst muligt, sender en mail til: dataindberetning@ufst.dk og oplyser myndighedens generelle IP-adresse. Jeres IT-afdeling kan være behjælpelig med at oplyse myndighedens generelle IP-adresse.
  • Skatteforvaltningen kan herefter tildele jer adgang til serveren, hvor I kan levere de relevante oplysninger sikkert.

  Det er vigtigt, at I hurtigst muligt oplyser Skatteforvaltningen om den generelle IP-adresse, da der efterfølgende går nogle arbejdsdage med at åbne for adgang til jer. Denne fremgangsmåde sikrer, at dataleverancen foregår i overensstemmelse med gældende persondataret og overholder gældende IT-sikkerhed.

  • Bemærk, at kommunerne ikke skal indberette oplysninger om udlejning af egne ejendomme via SFTP, da Skatteforvaltningen får disse oplysninger på anden vis.
  • For statslige og regionale myndigheder indebærer opgaven, at den offentlige myndighed i en CSV-fil angiver BFE-numre på de ejendomme, som de selv ejer, og udlejer helt eller delvist.

  BFE-nummeret er et nummer, som er knyttet til den enkelte ejendom (Bestemt Fast Ejendom). Begrebet omfatter alle typer fast ejendom i den nye matrikel og fremgår bl.a. af BBR-meddelelsen.

  Skatteforvaltningen kan assistere, hvis der er spørgsmålet forbundet med at fremfinde BFE-numre som er tilknyttet offentlige myndigheder, fx regioner.

  Fx opfylder disse ejendomme kriterierne for, hvornår en ejendoms BFE-nummer skal fremgå af listen:

  • Et hospital, hvor et kioskområde udlejes erhvervsmæssigt.
  • En ejendom, hvor en del af ejendommen udlejes til beboelse.
  • Et offentligt ejet areal, som er udlejet. Et BFE-nummer kan også udgøres udelukkende af et areal uden bygning.

  Dermed skal BFE-nummeret fremgå af den liste som indberettes af den offentlige ejendomsejer, selv hvis det kun af mindre del af ejendommen som udlejes.