Vores værdier

I Vurderingsstyrelsen arbejder vi ud fra de fire værdier: Faglighed, Samarbejde, Udsyn og Ansvarlighed.

Dronebillede af parcelhuse.
Ejendomme set fra luften
 • Faglighed

  Høj faglighed er kernen i alt, hvad vi gør og er en forudsætning for, at vi lykkes. Faglighed handler for os både om viden og erfaring, og at vi kommer til helt til bunds i opgaver og problemstillinger. Vi har høje ambitioner og mål om kvalitet, integritet og transparens, og vi lægger afgørende vægt på at drive en god proces og komme frem til et brugbart og rettidigt resultat.

 • Samarbejde

  Vi samarbejder om den samlede opgave og i de daglige beslutninger. Vores opgaveløsning kræver, at vi tænker på tværs af opgaver, områder og fagligheder.

  Dialog og sparring er kernekomponenter i vores daglige arbejde, og vi tror på, at samarbejde løfter kvaliteten i vores processer og resultater. Skal løsninger være gode og holdbare, skal de være gennemtænkte og helhedsorienterede.

 • Udsyn

  Udsyn er en forudsætning for at leve op til vores ansvar. Vi orienterer os bredt og langsigtet – også ud over Danmarks grænser – og vi har en åben og inddragende tilgang til vores arbejde. Vores arbejde har store konsekvenser for alle dele af det danske samfund. Derfor kan vi kun levere løsninger af højeste kvalitet, når vi tænker i helheder og er i dialog med vores omverden.

 • Ansvarlighed

  Der følger et stort ansvar med den samfundsopgave, vi løser. Det er vi fuldt ud bevidste om, og vi går til opgaverne med lige dele mod og ydmyghed. Vi lægger vægt på, at vores arbejde indgår i en helhed, og vi tager ansvar for, at den opgave, vi løser, kommer sikkert i mål. Både nu og i fremtiden. Det er vores ansvar at sikre et skattesystem og en forvaltning, man kan have tillid til.