Organisation

Sådan er Vurderingsstyrelsen organiseret.

Som vist herunder er Vurderingsstyrelsen organiseret med en direktør og fire underdirektører for områderne Udvikling og Stab, Driftscenter 1, Driftscenter 2 og Driftscenter 3.

Området Udvikling og Stab består af Ledelsessekretariatet, HR og Implementering, Økonomi og IT-koordination, Produktionsstyring, Vurderingsfagligt kontor ejerbolig, Vurderingsfagligt kontor erhverv, Jura og Kvalitet 1, Jura og Kvalitet 2, Kundekommunikation og Model og data. 

Hvert af de tre driftscentre består af kontor for Kvalitet og styring og lokale vurderingsfaglige kontorer. Driftscenter 1 har ni vurderingsfaglige kontorer, kaldet Vurdering 1.1–1-9, mens Driftscenter 2 og Driftscenter 3 hver især har syv vurderingsfaglige kontorer - Vurdering 2.1-2.7 og Vurdering 3.1-3.7. Udvikling og stab og en del af Driftscenter 1 har til huse i Roskilde, mens de øvrige driftscentre er fordelt på vores lokationer over hele landet.

Vurdst_diagram_April_2020

Fælles for kontorerne i Vurderingsstyrelsen er, at alle bidrager til kerneopgaven med at sikre mere retvisende ejendomsvurderinger til ca. 1,7 millioner ejerboliger og ca. 0,5 millioner andre ejendomme, herunder ca. 400.000 erhvervsejendomme og ca. 100.000 landbrugs- og skovejendomme.

Læs også Ansat i Vurderingsstyrelsen