Gyldig fra

Vurderingsstyrelsen sender nu breve til erhvervsejendomsejere om, at de kan klage

I de kommende uger vil op mod 86.000 ejere af erhvervsejendomme modtage brev fra Vurderingsstyrelsen med besked om, at de kan klage over vurderinger, som er foretaget i perioden 2013-2020.

Fra medio marts 2021 og frem sender Vurderingsstyrelsen breve til tidligere og nuværende ejere af erhvervsejendomme med besked om, at det nu er muligt at klage over vurderinger fra 2013-2020. Muligheden for at klage nu skyldes en ændring af ejendomsvurderingsloven, som Folketinget vedtog i december 2020.

I første omgang sendes brevene løbende til omkring 86.000 ejere af erhvervsejendomme, men senere bliver bl.a. også øvrige erhvervsejendomme, ejendomme med blandet bolig og erhverv, ejerboliger med store grunde samt landbrugs- og skovejendomme omfattet. Det er målet, at alle omfattede ejendomsejere, modtager et brev i løbet af 2021, som giver dem mulighed for at klage. Det er derfor ikke alle, der får brev på samme tid.

Har du modtaget et brev fra Vurderingsstyrelsen om at klage?

Du kan kun klage over vurderingerne fra 2013-2020, hvis du har fået brev om det fra Vurderingsstyrelsen. Vær opmærksom på, at du skal være registreret i Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR) for at modtage et brev om, at du kan klage. I brevet finder du vigtige frister, og her kan du også se, hvad du skal gøre, hvis du vil klage.

Du kan også læse mere om den nye mulighed for at klage på vurdst.dk/klage 

Læs også: Klageadgang åbnes for erhvervsejendomme i 2021