Gyldig fra

Styrket samarbejde om det forventede grundlag for ejendomsskatterne for projektejendomme

Dansk Ejendomsmæglerforening og Vurderingsstyrelsen styrker samarbejdet, så ejendomsmæglerne altid har adgang til det nyeste grundlag for at rådgive køberne om det forventede grundlag for ejendomsskatterne for projektejendomme.

Når der handles boliger, har købere forståeligt nok brug for et overblik over de forventede boligudgifter, herunder særligt boligskatterne, for at tilrettelægge deres økonomi. Oplysninger som ejendomsmæglerne ved lov er forpligtet til at give potentielle købere.

For projektejendomme, der skal opføres fx på nyudstykkede grunde og typisk i større komplekser, gælder der det særlige forhold, at der i sagens natur ikke kan foreligge en endelig vurdering og de afgørende skattestopsværdier, før ejendommen er færdigopført, hvilket typisk kan ligge flere år efter, at byggeriet blev startet. 

For at håndtere denne situation har Dansk Ejendomsmæglerforening og Vurderingsstyrelsen aftalt, at ejendomsmægleren kan bede Vurderingsstyrelsen om en vejledende udtalelse om de såkaldte normtal. Normtallene er en foreløbig vurdering af beskatningsgrundlaget for den ikke-opførte ejendom og tilhørende grund, og ejendomsmæglerne bruger disse informationer til at beregne et overslag over ejendomsskatterne. 

Normtallene dækker over, at det eksisterende skattestop betyder, at det typisk ikke er den aktuelle vurdering, der udgør beskatningsgrundlaget, men i stedet vanskelige skøn af ejendomsværdien og grundværdien, der kan gå helt tilbage til 2001-niveau og frem til 2011-niveau, før projektet er færdigbygget. Den samlede usikkerhed om normtallene medfører, at udtalelserne fra Vurderingsstyrelsen kun kan være vejledende.

Denne usikkerhed står ejendomsmæglerne med, når det skal formidles videre til de potentielle købere af projektejendomme, og derfor understreger Vurderingsstyrelsen altid, at der er denne usikkerhed knyttet til tallene. På trods af disse ydre usikkerheder og forbehold har samarbejdet omkring vejledning af borgerne da også indtil videre været godt mellem Dansk Ejendomsmæglerforening og Vurderingsstyrelsen: 

Ole Hækkerup, direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening: ”Det vigtigste er, at mægleren altid får så retvisende og opdateret normtal fra Vurderingsstyrelsen, så ejendomsmæglerens efterfølgende beregning af skatterne bliver så korrekt som muligt. Jeg er glad for at styrelsen har fokus på, at mæglerne kan få normtal hurtigst muligt på trods af at styrelsen ikke er forpligtet til den service. Det er resultatet af et godt samarbejde.”

Hakon Iversen, direktør i Vurderingsstyrelsen: Det er en meget vanskelig disciplin at skønne over den forventede indplacering og vurdere normtal for boliger, der måske først står færdig om flere år, og som ligger i et måske helt nyt område. Vi er glade for samarbejdet med Dansk Ejendomsmæglerforening, og vi har og har haft et ønske om at styrke samarbejdet og sammen løse denne opgave bedre. Derfor har vi siden midten af 2015 samlet og specialiseret opgaven hos særlige sagsbehandlere for at sikre, at vores vejledning er så god som muligt”

Styrkelse af samarbejdet

På baggrund af historier i medierne om ældre normtal har Dansk Ejendomsmæglerforening og Vurderingsstyrelsen valgt at styrke samarbejdet yderligere. Det betyder, at det for fremtiden bliver muligt for ejendomsmæglere, der har indhentet vejledende udtalelser fra før 2015, eller hvor forholdene har ændret sig mærkbart, at indhente en opdateret udtalelse. 

Hvis en ejendomsmægler eksempelvis har fået en udtalelse i 2013 i et område, der endnu ikke er helt færdigetableret, men hvor der er kommet ny viden om endelige handelspriser mv., vil ejendomsmægleren kunne indhente en opdateret udtalelse, der afspejler den aktuelle viden. Denne mulighed vil Dansk Ejendomsmæglerforening nu gøre samtlige medlemmer opmærksom på, således at usikkerheden kan blive så minimal som muligt – også for denne type ejendomme. Derudover vil Vurderingsstyrelsen i alle udtalelser til ejendomsmæglere fremover gøre opmærksom på, at mæglerne kan rette henvendelse, hvis der går lang tid inden en projektejendom bliver solgt med henblik på at spørge til, om der er opnået ny viden. På samme måde bør mæglerne spørge Vurderingsstyrelsen herom, inden nye etaper af et projektsalg igangsættes.

Direktør for Vurderingsstyrelsen, Hakon Iversen: ”Vi kommer aldrig helt ud af det forhold, at det er meget svært at udtale sig om ejendomme, der ikke findes, og i et ukendt boligmarked, men vi arbejder løbende på at gøre vores udtalelser så gode som mulige.

Ole Hækkerup, direktør i Dansk Ejendomsmæglerforening: ”Det er vigtigt, at boligkøberne kender skatten – ellers risikerer de at få alvorlige overraskelser. Som mæglere ønsker vi kun at give boligkøbere så godt et grundlag at træffe beslutning på som muligt. Derfor opfordrer vi nu vores medlemmer at benytte sig af muligheden for at indhente opdaterede normtal, når det er relevant. ”

Muligheden for at indhente opdaterede normtal og ændringen i formuleringen på nye vejledende udtalelser træder i kraft omgående.

Kontakt:

Peter Arnfeldt, presseansvarlig i Danmarks Ejendomsmæglerforening, peter@arnfeldt.co, tlf. 40 55 80 05Jesper Christiansen, presseansvarlig i Vurderingsstyrelsen, jesper.christiansen@vurdst.dk, tlf. 72 37 93 77.