Gyldig fra

Status på første bølge af nye ejendomsvurderinger

I efteråret 2021 fik boligejere for første gang i ti år nye ejendomsvurderinger. Det var med en vis spænding at Vurderingsstyrelsen satte det nye vurderingssystem i funktion – nu kan man så småt se resultater.

Målet var at sende nye vurderinger ud til 50.000 boliger i den første bølge.

Det mål er blevet opfyldt – og mere til. 51.519 boliger har nu modtaget en deklaration og en ny ejendomsvurdering.

”Vi har nu afsluttet udsendelsen af de første 50.000 ejendomsvurderinger. Vi har lært rigtigt meget af den første udsendelsesrunde og ikke mindst reaktionerne fra borgerne, der kan bruges, når vi nu skal i gang med udsendelsen af yderligere 100.000 vurderinger”, siger direktør Poul Taankvist, Vurderingsstyrelsen.

Herunder er en kort oversigt over status og resultater på de forskellige områder.


Indsigelser

Som noget nyt har boligejere i det nye vurderingssystem mulighed for at tjekke oplysninger om deres bolig, inden ejendommen vurderes. I første omgang modtager boligejerne en såkaldt deklaration, der viser de data, Vurderingsstyrelsen lægger til grund for vurderingen af ejendommen. Boligejerne har mulighed for at gøre indsigelse, hvis de mener, der er fejl eller mangler i deklarationen.

Vurderingsstyrelsen har modtaget 1.781 indsigelser på de 51.519 deklarationer. Det er 3,4 pct. af boligerne. Størstedelen af indsigelserne, ca. 70 procent, handler om forkerte eller ikke opdaterede oplysninger om boligen i BBR-registret.

Boligejere har selv ansvar for at rette oplysninger i BBR-registret ved større ændringer på bygningen eller ved tilbygninger, eller hvis de bliver opmærksomme på fejl i BBR-meddelelsen. Hvis der er uoverensstemmelser mellem bygningens registrering i BBR og de faktiske forhold, kan boligejeren selv rette de fleste oplysninger via en selvbetjeningsløsning. Først når kommunen har godkendt eventuelle ændringer, indgår de nye oplysninger i udarbejdelsen af vurderinger.

Ud af de 1.781 indsigelser er omkring 385 vurderet til at være værdipåvirkende for ejendommen og har fået indflydelse på 2020 vurderingen.


Klager

Det er for tidligt at gøre status over antallet af klager over de nye ejendomsvurderinger.

Vurderingsstyrelsen besluttede i 2021 at forny klagefristen for at være helt sikre på, at boligejerne i forbindelse med tilbagebetalingsordningen havde det fulde overblik over ejendommenes historiske vurderinger og dermed sikre, at boligejerne kan afgøre, om de vil klage eller ej på et fuldt oplyst grundlag.

Boligejerne har derfor modtaget et nyt klagestartsbrev og uddybende materiale om historiske vurderinger. De første nye klagestartsbreve blev udsendt 1. februar 2022. I maj er klagefristen på 90 dage udløbet for hovedparten af boligejere, der har modtaget nye ejendomsvurderinger.

Skatteankestyrelsen har pr. 20. april modtaget 64 klager over de nye ejendomsvurderinger.


Tilbagebetalingsordningen

Tilbagebetalingsordningen sikrer, at nuværende og tidligere boligejere, der er blevet opkrævet boligskatter af en for høj vurdering i den periode, hvor ejendomsvurderinger har været suspenderet fra 2011 til 2020, kan blive tilbudt en kompensation.

Vurderingsstyrelsen har endnu ikke færdigbehandlet alle kompensationssager i forbindelse med de første 51.519 vurderinger, men er tæt på målet.

Knap 81.500 nuværende og tidligere boligejere har fået beregnet og modtaget en afgørelse om, de er berettigede til kompensation. Omkring 14.800 boligejere skal have penge tilbage. Over en tredjedel af dem får mere end 10.000 kroner i kompensation. Omkring ti procent får over 30.000 kroner i kompensation.


Præcision

De nye ejendomsvurderinger skal i højere grad afspejle prisudviklingen i det område, boligen er beliggende. For at få en indikation af, hvor præcise de nye 51.500 ejendomsvurderinger er, har Vurderingsstyrelsen sammenlignet vurderingerne med Finans Danmarks boligmarkedsstatistik. Statistikken indeholder kvartalsvise oplysninger om de gennemsnitlige kvadratmeterpriser og antallet af frie handler for parcel- og rækkehuse, ejerlejligheder og fritidshuse.

Da de nye vurderinger har vurderingstermin 1. januar 2020, er de sammenlignet med de gennemsnitlige kvadratmeterpriser for 4. kvartal 2019 og 1. kvartal 2020 i boligmarkedsstatistikken.

De 51.500 nye vurderinger klarer sammenligningen pænt. Som helhed svarer ejendomsvurderingerne pr. kvadratmeter boligareal til Finans Danmarks tilsvarende kvadratmeterpriser.

Afvigelsen mellem vurdering og kvadratmeterpris er i gennemsnit på 100 kroner – svarende til 0,5 procent.