Status for ejendomsvurderingerne: Færre klager over årsomvurderingerne

Indtil det nye ejendomsvurderingssystem tages i brug, gennemfører Vurderingsstyrelsen årligt flere end 100.000 årsomvurderinger. Årsomvurderinger gennemføres, når væsentlige forhold for en ejendom er ændret, så vurderingen, der er grundlag for beregningen af ejendomsskatter, afspejler den aktuelle tilstand.

Vurderingsstyrelsen gennemfører årsomvurderingerne på baggrund af enten ændrede planforhold eller varslinger, som vi modtager fra landets kommuner. Kommunerne varsler for eksempel, når der sker tilbygninger på ejendommen eller nedrivning af en bygning.

Ud af de knap 550.000 varslinger, som SKAT modtog fra 2. oktober 2016 til 1. oktober 2017, blev der foretaget 115.374 årsomvurderinger, som skal udgøre beskatningsgrundlaget for borgernes betaling af ejendomsværdiskat og grundskyld. Det er nogenlunde konstant i forhold til de foregående år. Der kan være flere varslinger på én ejendom, og det er heller ikke altid, at et varsel medfører en årsomvurdering, hvor ejendommen vurderes på ny ud fra de nye forhold.

Fra 1.000 til 665
Når en ejendomsejer modtager sin årsomvurdering, har ejeren typisk minimum 3 måneder til at klage over sin afgørelse. Det har hidtil medført cirka 1.000 klager årligt. Dette tal er faldet til 665 klager i 2018.

”Vi er naturligvis glade for at se et så markant fald i antallet af klagesager på baggrund af årsomvurderingerne. Det ser vi som et udtryk for, at ejendomsejerne, selv i en periode med meget omtale af de offentlige ejendomsvurderinger, oplever, at deres årsomvurdering er korrekt”, siger Lone Holm Munk, kontorchef for Vurderingsfagligt kontor for ejerboliger.

Mere retvisende vurderinger
Vurderingsstyrelsen er i en opbygningsfase, hvor mange nye medarbejdere bliver oplært og uddannet, så organisationen er klar til at modtage det nye ejendomsvurderingssystem, der skal sikre alle ejendomsejere nye og mere retvisende ejendomsvurderinger i 2020 og 2021. De kommende vurderinger vil bygge på bedre data og være mere gennemsigtige, da den enkelte ejendomsejer får mulighed for at se og kommentere de oplysninger, som Vurderingsstyrelsen baserer vurderingen på.

Du kan læse mere om de nye ejendomsvurderinger her.

Pressekontakt: Presseansvarlig Jesper Christiansen, tlf. 72 37 93 77, jesper.christiansen@vurdst.dk