Gyldig fra

Skatteministeriet har præciseret reglerne om grundskyld for fredede ejendomme

Skatteministeriet har udsendt styresignal om reglerne for fritagelse for grundskyld for ejendomme med tinglyst bevaringsdeklaration. Styresignalet skal sikre ensartethed i forvaltningspraksis på området.

Et styresignal om reglerne på området for fredede ejendomme og fritagelse for grundskyld er nu offentliggjort på SKAT.dk.

Som en økonomisk hjælp til vedligeholdelse af fredede bygninger, er ejere af fredede ejendomme i Danmark som udgangspunkt fritaget for at betale grundskyld. Fritagelsen gælder alene den bebyggede grund, gårdsplads og have, og fritagelsen beror derfor på et skøn over, hvor stor en del af grundværdien, der kan henføres til den fritagne del af grunden.

Med styresignalet præciserer Skatteministeriet reglerne for, hvor stor en del af en ejendom, der kan fritages for grundskyld.

Anmodning om genoptagelse skal ske inden november

Præciseringen af reglerne kan i særlige tilfælde give anledning til justering af gamle vurderinger, og i den forbindelse opfordres ejendomsejere af fredede ejendomme til at overveje, hvorvidt anmodning om genoptagelse af tidligere ejendomsvurderinger kan være relevant.

Vurderingsstyrelsens opfordring kommer i kølvandet på lovændringen af 1. juli 2020, der betyder, at boligejere såvel som Vurderingsstyrelsen fra 1. november i år er afskåret for muligheden for genoptagelse og revision af vurderinger i det gamle vurderingssystem.

Ejendomsejere, der ønsker revision af tidligere vurderinger, skal derfor anmode om genoptagelse inden skæringsdatoen, hvorefter Vurderingsstyrelsen tager stilling til, om der er grundlag for at revidere vurderingerne efter retningslinjerne i styresignalet. Der kan som udgangspunkt anmodes om ændring af vurderinger foretaget i løbet af de seneste 12 år.

Læs mere om genoptagelse af ejendomsvurderinger her.