Gyldig fra

Rigsrevisionens beretning om styring af udviklingen af det nye ejendomsvurderingssystem

Rigsrevisionen kritiserer i en ny beretning styringen af det nye ejendomsvurderingssystem frem til 2020. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er allerede i gang med at gennemføre initiativer, der styrker økonomi- og programstyringen, og vil sammen med Vurderingsstyrelsen fortsat arbejde med at forbedre styringen og implementeringen af de store projekter på ejendomsområdet over de kommende år. Dette skal sammen med de gode erfaringer fra udsendelsen af de første nye ejendomsvurderinger være med til at sikre, at såvel ejendomsvurderinger som boligskatteomlægning skaber tryghed for boligejerne i de kommende år.

Rigsrevisionen har i dag offentliggjort en ny beretning om styringen af økonomien i udviklingen af ejendomsvurderingssystemet.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er allerede nu i gang med at implementere en række tiltag, som blandt andet styrker ledelseskraften og økonomistyringen i projektet, og som imødekommer de anbefalinger og kritikpunkter, der fremgår af Rigsrevisionens beretning.

”Det er fuldstændig afgørende, at vi kan sikre fremdrift i udvikling og implementering af de nye systemer, der skal gøre det muligt for os at udsende nye ejendomsvurderinger og sikre overgangen til nye boligskatteregler fra 2024. Det er et fælles ansvar og en fælles opgave, at vi overholder tidsplanen – og den flytter Rigsrevisionens beretning heldigvis ikke på,” udtaler direktør i Vurderingsstyrelsen Poul Taankvist.

Vurderingsstyrelsen har netop udsendt de første nye ejendomsvurderinger siden 2011, og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen er ved at færdiggøre tests af den næste del af det nye ejendomsvurderingssystem, der efter planen skal gøre det muligt at udsende ca. 100.000 yderligere ejendomsvurderinger i første halvår 2022. Dernæst følger op imod ca. 700.000 ejendomme i andet halvår 2022.

Du kan finde Udviklings- og Forenklingsstyrelsens pressemeddelelse her.

Du kan finde Skatteministeriets pressemeddelelse her.