Gå til sidens indhold

Pressemeddelelse: Beklagelig sagsbehandlingsfejl rettet – de berørte ejere har fået besked

En række boligejerne har fejlagtigt fået ændret deres ejendomsvurdering i forbindelse med vedtagelse af ny lokalplan i kommunen. Ændringerne er trukket tilbage, og de berørte ejendomsejere har fået besked. En række kontrolprocesser i den nye Vurderingsstyrelse skal identificere lignende risikosager, så manuelle skønsfejl så vidt muligt minimeres. Fra 2019 udsendes de nye og bedre ejendomsvurderinger

Politiken skriver søndag om ændringer af grundværdierne for en række sommerhuse i 2016 i Silkeborg. 

En række ejendomsejere fik – som følge af en ny lokalplan, der ændrer området fra landzone til sommerhusområde – en ny vurdering, en såkaldt omvurdering, der øgede grundværdierne væsentligt. Samtidig med omvurderingen forøgedes grundskatteloftet tilsvarende, og det medførte efterfølgende store stigninger i ejendomsskatterne.

Når der vedtages en ny lokalplan, skal Vurderingsstyrelsen ud fra en helhedsbetragtning tage stilling til, om den nye lokalplan ændrer værdien af ejendomme eller grunde. Hvis den nye lokalplan ikke ændrer noget værdimæssigt for den enkelte ejendom eller grund, er der dog ikke noget grundlag for at ændre ejendomsvurderingerne, der udgør grundlaget for beskatning.

Der var i denne sag ikke grundlag for at ændre borgernes vurderinger, og boligejerne i Silkeborg har derfor fejlagtigt fået ændret deres vurdering i forbindelse med en ny lokalplan i kommunen. Ændringerne er derfor trukket tilbage, og de berørte ejendoms-ejere har fået besked.

”Der er tale om en enkeltstående fejlvurdering. En række boligejerne i Silkeborg har fejlagtigt fået ændret deres vurdering i forbindelse med en ny lokalplan i kommunen. Ændringerne er derfor trukket tilbage, og de berørte ejendomsejere har fået besked. Det er rigtig træls for de pågældende boligejere, men vi har rettet op på fejlen, og de berørte kan få beregnet skat på et korrekt grundlag”, siger kontorchef i Vurderingsstyrelsen, Lone Holm Munk.

Stigningen var i første omgang fejlagtigt blevet indarbejdet i de pågældende ejendomsvurderinger. Vurderingsstyrelsen blev blandt andet på baggrund af oplysninger fra borgerne og af egen drift opmærksom på, at den nye lokalplan ikke havde en karakter, der væsentligt ændrede ejendoms- og grundværdierne for ejendomme i det pågældende sommerhusområde i Silkeborg. Der har altså været tale om en skønsmæssig fejl i sagsbehandlingen, og ikke en generel fejl i administrationen.

Nye kontrolprocesser i forbindelse med borgerhenvendelser

For fremadrettet at sikre kvaliteten af Vurderingsstyrelsens sagsbehandling er det blevet besluttet, at der skal implementeres nye retningslinjer for, hvad sagsbehandlerne skal gøre og hvilke kontroller, der skal efterleves i de tilfælde, hvor en borger retter henvendelse med nye oplysninger i lignende sager. Vurderingsstyrelsen skal dermed blive bedre til at håndtere de fejl og mangler, som borgerne påpeger.

Vurderingsstyrelsens direktør, Hakon Iversen, udtaler: ”Danskerne skal have nye og bedre ejendomsvurderinger i 2019 og 2020, og det arbejder vi benhårdt på. Det handler om et nyt it-system og bedre data om ejernes boliger. Og så handler det om mange hundrede nye medarbejdere, der skal oplæres, så vi får en intern kvalitetskontrol, der sikrer, at vi så vidt muligt undgår manuelle fejl. Fejlen i denne sag er rettet efter henvendelse fra ejerne, og i det nye system er netop data fra boligejerne selv – såkaldt deklaration – en vigtig nøgle til gode vurderinger. Vi kommer simpelthen til at vise den enkelte ejer, hvilke oplysninger vi baserer vurderingen på og spørge, om vedkommende er enig”.

 

Spørgsmål eller henvendelser kan rettes til pressefunktionen i Ledelsessekretariatet i Vurderingsstyrelsen på presse@vurdst.dk eller 72 22 16 00.