Gyldig fra

Præcisering af artikel om vurdering af ejerlejligheder i forbindelse med forældrekøb

Jyllands-Posten bragte lørdag d. 24. november 2018 artiklen ”Hov, ikke alle forældrekøb må sælges billigt videre til barnet”.

I artiklen beskrives en række forhold omkring vurderingen af ejerlejligheder, der udlejes og overdrages mellem forældre og børn. Grundlaget for vurderingen af udlejede lejligheder, beskatningsreglerne og reglerne om familieoverdragelser er desværre beskrevet forkert, og artiklens indhold er dermed ikke retvisende.

Vurderingsstyrelsen kan oplyse, at en ejerlejlighed som udgangspunkt kan betragtes som værende vurderet som fri eller ikke-fri alt efter, om ejerlejligheden henholdsvis er beboet af ejer eller udlejet. Hvis en lejlighed er udlejet følger det af den nuværende praksis, at vurderingen som udgangspunkt sker med et nedslag på 50 pct. Denne regel falder bort i forbindelse med, at der udarbejdes nye ejendomsvurderinger i 2020 og frem.

Der betales dog ikke ejendomsværdiskat af ejendomsvurderingen, hvis lejligheden er udlejet, og ejer dermed ikke har rådighed over lejligheden. At en lejlighed vurderes som udlejet, har derfor ingen betydning for den løbende beskatning af en udlejet lejlighed.

At en lejlighed efter de nuværende regler er vurderet som udlejet, har dog betydning for vilkårene for en familieoverdragelse af ejendommen. Det skyldes, at vurderingen af ejendommen i så fald ikke er et retvisende udtryk for handelsværdien. Lejligheden kan derfor ikke overdrages til den søn eller datter, der lejer denne, for den seneste offentlige ejendomsvurdering fratrukket 15 pct. med mindre, at der er særlige omstændigheder eller forhold, der gør sig gældende. Det følger af det såkaldte værdiansættelsescirkulæres (cirkulære nr. 185 af 17. november 1982) nr. 6.

Når en ejerlejlighed ændrer status, fx fra udlejet til ikke-udlejet, vil der til næste vurderingstermin pr. 1. oktober ske en omvurdering af ejerlejligheden.

Man kan ikke selv som ejer vælge, om en lejlighed vurderes som udlejet – det afhænger af, hvem der er bosiddende i den enkelte ejendom. Hvis lejligheden er registreret som udlejet, forudsætter en ændring, at det dokumenteres, at der ved sidste vurderingstidspunkt er tale om en fejlagtigtig registrering.

Spørgsmål til vurderingen af ejerlejligheder kan rettes til 72 22 16 16 / vurdst@vurdst.dk

Pressekontakt kan ske til presseansvarlig Jesper Christiansen, tlf. 72 37 93 77 / jesper.christiansen@vurdst.dk