Gyldig fra

Overordnet tidsplan for ejendomsvurderinger holder trods mindre forskydninger i projektet

Udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger skrider frem, ligesom den overordnede plan for implementering af de nye boligskatteregler fortsat følges.

De første 150.000 nye ejendomsvurderinger er sendt ud til landets boligejere, og de næste 500.000 sagsbehandles nu i Vurderingsstyrelsen med henblik på udsendelse fra foråret 2023. Herefter udsendes de resterende nye ejendomsvurderinger i tråd med den overordnede plan for udsendelsen og for implementering af de nye boligskatteregler. 

Færdiggørelsen af de nye ejendomsvurderinger er et meget stort og meget komplekst projekt. Helt som forventet opstår der løbende fejl og behov for justering af planer og processer.

Senest har den it-understøttelse, der skal sikre klageadgang og eventuel tilbagebetaling af ejendomsskat, måttet skubbes tre måneder frem i tiden på grund af et behov for yderligere kvalitetssikring. Det betyder, at omkring 100.000 af de boligejere, som allerede har modtaget deres vurdering, kommer til at vente lidt længere på klageadgang og eventuel tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat.

Behovet for ekstra kvalitetssikring presser projektets tidsplan, men forskydningen betyder ikke, at planen som helhed forsinkes.  

Løbende erfaringer forbedrer systemet
Den etapevise udsendelse af de nye ejendomsvurderinger gør det muligt at håndtere fejlene, efterhånden som de opstår. Ligeledes anvendes de erfaringer, man gør sig undervejs, til løbende at tilpasse og forbedre systemet.

Kvalitetssikring og tests af systemet prioriteres højt – særligt i de tilfælde, hvor fejl og mangler potentielt ville kunne ramme boligejerne. Mens nogle boligejere vil modtage en vurdering senere end forudsat, bliver andre ejendomme i stedet fremrykket og frigivet til sagsbehandling tidligere end planlagt. Kommer enkelte boligejere utilsigtet i klemme, gør vi, hvad vi kan, for at hjælpe dem.

Prioriteringen gør, at der løbende må flyttes rundt på projektets indre milepæle og it-leverancer. Pt. er der dog ikke nogen forventninger om, at ændringerne vil forsinke den overordnede tidsplan.