Gyldig fra

Omvurderinger foretaget ved en fejl

Har du i perioden februar - maj 2021 modtaget en omvurdering for 2020, fordi din ejendom er blevet målt op på ny?

En lille gruppe ejendomsejere har ved en beklagelig fejl modtaget en omvurdering af deres ejendom for 2020, fordi ejendommen er blevet målt op på ny. Der er ikke sket andre ændringer på ejendommene, og en ny opmåling alene skaber ikke grundlag for at foretage en omvurdering. Derfor skulle omvurderingen ikke have været foretaget. 

Vurderingsstyrelsen har desværre ikke mulighed for at identificere de berørte ejendomme og dermed orientere ejerne direkte. Vurderingsstyrelsen kan som følge heraf heller ikke konstatere, i hvilke tilfælde de fejlagtige omvurderinger er foretaget til gunst eller ugunst for ejendomsejerne.

Vi opfordrer derfor de berørte ejere til at undersøge, om de vil klage over omvurderingen. Klagevejledningen står i vurderingsmeddelelsen.

Fristen for at klage til Skatteankestyrelsen er den 1. juli 2021.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Vurderingsstyrelsen på telefon 72 22 16 16.