Gyldig fra

Nye vurderinger på vej

Udsendelse af nye ejendomsvurderinger vil ske i etaper fra efter sommerferien og frem

Udsendelsen af nye ejendomsvurderinger påbegyndes som planlagt efter sommerferien.

Det har skatteministeren meddelt på baggrund af det uafhængige It-tilsyns afrapportering på den trykprøvning, der er foretaget af udviklingen af it-systemet til understøttelse af de nye ejendomsvurderinger. Du kan læse mere om It-tilsynets afrapportering her.

På baggrund af trykprøvningen og Vurderingsstyrelsens egne erfaringer med brugen af systemet står det nu klart, at den første del af det nye ejendomsvurderingssystem er på plads og virker efter hensigten.

Det betyder også, at Vurderingsstyrelsen fra efter sommerferien påbegynder udsendelsen af de første nye ejendomsvurderinger. I første omgang udsendes 50.000 nye vurderinger, derefter udsendes nye vurderinger i etaper over de kommende år i takt med, at det nye ejendomsvurderingssystem færdiggøres. Udsendelsestakten skal også understøtte, at vurderingerne kan få den fornødne kvalitet, og at der sikres den forventede sikkerhed i driften af systemet.

Du kan læse med om grundlaget for de nye ejendomsvurderinger her.

FAKTABOKS

Det nye vurderingssystem benytter en lang række data om danske boliger til at beregne mere retvisende ejendomsvurderinger f.eks.:

  • Ejendommens størrelse
  • Husets alder
  • Beliggenhed
  • Salgspriser på ejendomme i nabolaget
  • Afstand til natur som kyst, skov eller sø
  • Afstand til infrastruktur som motorvej, større veje eller station
  • Afstand til vindmøller
  • Udsigt til natur som hav, skov eller sø