Gyldig fra

Nu kommer de første nye ejendomsvurderinger

Den 1. september 2021 tager Vurderingsstyrelsen det nye vurderingssystem i brug. I første omgang vil ejerne af 50.000 ejerboliger stifte bekendtskab med de nye ejendomsvurderinger. De nye mere retvisende vurderinger vil være baseret på langt flere data om ejendommene end tidligere, og som noget nyt kan boligejerne selv tjekke data, før de får den endelige vurdering.

De første 50.000 ejerboliger, der får nye ejendomsvurderinger, er parcel- og rækkehuse fordelt over hele landet.

”Alle har arbejdet målrettet mod, at vi nu kan gå i gang med udsendelsen af de første nye vurderinger. I første omgang sender vi 50.000 vurderinger ud for at få vigtig læring og erfaringer med borgernes reaktioner og brugen af det nye system, så vi står så godt som muligt, når vi fortsætter udsendelsen af den næste bølge vurderinger efter årsskiftet” siger direktør for Vurderingsstyrelsen, Poul Taankvist.

For at give boligejerne mulighed for at se og eventuelt reagere på de data, der ligger til grund for deres ejendomsvurdering, modtager boligejerne først en deklaration med de relevante data på ejendommen. Det bliver muligt for boligejerne at gøre opmærksom på eventuelle fejl og mangler i grundlaget for deres nye vurdering.

Fra medio oktober følger så de egentlige ejendomsvurderinger på de 50.000 ejerboliger.

Boligejerne kan finde relevante oplysninger på vurderingsportalen.dk.

Her kan de læse om regler, metoder, principper og vurderingernes betydning for ejendomsværdiskat og grundskyld.

Tryghed om boligskatten

Boligejerne er frem til 2024 beskyttet af skattestoppet for ejendomsværdiskatten, stigningsbegrænsningen for grundskyld og indefrysning af stigninger i grundskylden.

Fra 2024 kommer der nye boligskatteregler, der både medfører lavere ejendomsværdiskattesatser og lavere gennemsnitlige grundskyldspromiller i langt de fleste kommuner. Hvis du som boligejer – selv med de lavere skattesatser – umiddelbart står til at stige i skat, får du en skatterabat, så boligskatten alligevel ikke stiger. Det kan fx være tilfældet, hvis din ejendom er steget meget i værdi de seneste år. Endelig kan skattestigninger indefryses, til du sælger din bolig.

Læs nyheder om de nye ejendomsvurderinger