Gyldig fra

Nu kan de sidste ejere af erhvervsejendomme klage over historiske ejendomsvurderinger

558.000 erhvervsejendomme har modtaget brev fra Vurderingsstyrelsen om at der kan klages over vurderinger fra perioden, hvor vurderingssystemet har været suspenderet

I 2013 blev de offentlige vurderinger suspenderet, hvilket de har været frem til 2020. I praksis har det medført, at vurderingerne fra 2011 og 2012 er blevet videreført. Alle vurderingerne fra 2011 til 2020 kaldes for historiske vurderinger.

For private boligejere har forligspartierne bag boligskatteforliget indført en tilbagebetalingsordning, som skal tage højde for, at de historiske vurderinger kan have været for høje. Med udgangspunkt i de nye 2020 vurderinger beregner Vurderingsstyrelsen om boligejerne skal have en del af den ejendomsværdiskat og grundskyld, som er blevet betalt i perioden, tilbage. Det sker ved udbetaling af en kompensation.

I stedet for at lave en tilbagebetalingsordning for erhvervsejendomme vedtog Folketinget i 2020 at tilbyde en fremrykket klageadgang, hvor ejerne af erhvervsejendomme kan klage over de historiske vurderinger – med eventuelle skattemæssige efterreguleringer.

Det er denne fremrykkede klageadgang, der nu er tæt på målstregen.

Vurderingsstyrelsen har nu sendt over en halv million breve ud til ejere af erhvervsejendomme om fremrykket klageadgang.

Ejerne har en frist på 90 dage til at klage.

Vurderingsstyrelsen har pr. 21. april modtaget 5.774 sager fra Skatteankestyrelsen. 5.338 sager er afsluttet. Vurderingsstyrelsen har genoptaget omkring 16 % af sagerne.

Ejere af erhvervsejendomme vil få en ekstra mulighed for at klage over vurderingerne, når de får deres nye ejendomsvurdering.

Fakta

  • 558.000 nuværende og tidligere ejendomsejere er blevet informeret om den fremrykkede klageadgang.
  • Ejendommene er ikke omfattet af tilbagebetalingsordningen.
  • Klagefristen er 90 dage fra datoen på brevet.
  • Fremrykket klageadgang er baseret på § 89 a i ejendomsvurderingsloven. Den blev sat ind i loven med § 1, nr. 13 i ændringslov nr. 2227 af 29. december 2020.