Gyldig fra

Mere inddragelse af ejendomsejere ved årsomvurderinger

Hvis du har foretaget ændringer på din ejendom, er blevet ramt af naturens barske luner eller din lokalplan er blevet ændret, kan det få betydning for din ejendoms- og grundværdi, og så skal der ske en omvurdering af din ejendom.

Omvurderingen, som Vurderingsstyrelsen står for, opdaterer den offentlige vurdering, og det kan få betydning for din fremtidige beskatning.

Hvis vi vurderer, at omvurderingen risikerer at komme som en overraskelse for dig, eller hvis vi har brug for flere oplysninger fra dig, vil du fremover modtage et brev fra Vurderingsstyrelsen, før vi går i gang med arbejdet. Partshøringen vil indeholde oplysninger om de forhold, der er årsag til omvurderingen, og du får selvfølgelig mulighed for at afgive bemærkninger.

Hvis du modtager en partshøring i løbet af december 2018 eller januar 2019, så har du tre uger til at indsende dine eventuelle bemærkninger.

Der et ikke alle ændringer, der medfører en partshøring. I faktaboksen kan du se, hvilke omvurderingsgrunde vi generelt vil partshøre om.

Faktaboks

Der vil ske partshøring før årsomvurdering, når:

 • ejendommen har lidt væsentlig skade ved brand, storm eller lignende
 • ejendomsværdien antages at være ændret som følge af om- eller tilbygning
 • ejendommen er nedrevet, medmindre nedrivningen er forklaret af en nedrivningstilladelse
 • der er ændrede planforhold
 • Vurderingsstyrelsen konkret bliver bekendt med, at ejeren ikke kender oplysninger, der indgår i
  grundlaget for vurderingen, og/eller ikke er opmærksom på, at Vurderingsstyrelsen ligger inde
  med de nævnte oplysninger, eller ikke har erkendt, at Vurderingsstyrelsen vil bruge oplysningerne
  ved vurderingen

Ejendomme bliver som udgangspunkt årsomvurderet uden partshøring, når:

 • der er tillagt eller afhændet særligt matrikuleret areal
 • der er sket arealændring som følge af arealoverførsel
 • der er udskilt areal til selvstændig ejendom
 • der er frataget eller tillagt eksproprieret areal
 • der er opstået nye ejendomme, fx ved opdeling i ejerlejligheder eller ved opførelse af ny bygning på
  lejet grund
 • ejendommen er nybygget
 • ejendommen har ændret anvendelse
 • ejerlejligheder har ændret fordelingstal

 

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte Vurderingsstyrelsen på 72 22 16 16 / vurdst@vurdst.dk

Pressekontakt kan ske til presseansvarlig Jesper Christiansen, tlf. 72 37 93 77 / jesper.christiansen@vurdst.dk