Gyldig fra

Lovændring: Ny vurderingsnorm og afskaffelse af ejendomsværdien for erhvervsejendomme

Erhvervsejendomme vurderes fremover kun ud fra deres grundværdi og med udgangspunkt i områdets handelspriser for ejerboliger. Det sker som følge af en lovændring.

Folketinget vedtog den 23. februar 2021 flere ændringer til ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love (forslag L107 A), der skal bidrage til at sikre rammerne for udvikling og implementering af et nyt vurderingssystem. Loven træder i kraft den 1. marts 2021.

Ændringer for erhvervsejendomme

Lovændringen betyder, at der for fremtiden altid kun skal fastsættes en grundværdi for rene erhvervsejendomme. Det medfører, at ejendomsværdien for erhvervsejendomme afskaffes.

Fremover fastsættes grundværdien for erhvervsejendomme ud fra en ny vurderingsmodel (den såkaldte alternativomkostningsmodel), der tager sit udgangspunkt i blandt andet handler med ejerboliger og ejerboliggrunde i samme område, hvorefter der ud fra den konkrete grunds anvendelse sker nedskalering af værdierne for at afspejle fx huslejeniveauer og afkastgrader for erhvervsejendomme. Der gælder derfor ikke længere en direkte handelsprisnorm for erhvervsejendomme men i stedet en norm, som er relateret til handelspriser for ejerboliger i nærområdet.

Da ejendomsværdien for erhvervsejendomme bortfalder, omlægges den dækningsafgift, der tidligere har været opkrævet i visse kommuner af forskellen mellem en ejendoms ejendomsværdi og grundværdi. Fremover opgøres dækningsafgiften kun på baggrund af grundværdien.

Ændringer for andre ejendomme

Lovændringen betyder også, at grundværdien for boligudlejningsejendomme vil blive fastsat på samme måde og efter samme principper som grundværdien for ejerlejligheder til beboelse.

For landbrugs- og skovejendomme er der vedtaget en række forenklinger og mindre tilpasninger. Det betyder bl.a., at fremskrivning af grundværdien for produktionsjord og vurdering af stuehuset forenkles. Der ændres ikke på den grundlæggende vurdering og beskatning af landbrugsjord.

Du kan læse mere om det vedtagne lovforslag (L107A) på Folketingets hjemmeside. Læs også her om lovforslag (L107B), der er godkendt 21. december 2020