Gyldig fra

Lovændring: Klageadgang åbnes for erhvervsejendomme i 2021

I 2021 bliver det muligt at klage over historiske vurderinger af erhvervsejendomme mv. fra perioden 2013 til 2020. Det sker som følge af lovændring.

Folketinget vedtog den 21. december 2020 ændringer til ejendomsvurderingsloven og forskellige andre love, der skal bidrage til at sikre rammerne for udvikling og implementering af et nyt vurderingssystem.

Ejere af erhvervsejendomme mv. kan klage over tidligere vurderinger i 2021

Lovændringen betyder bl.a., at ejere af erhvervsejendomme mv. får mulighed for at klage over de ejendomsvurderinger, der har været videreført i perioden 2013-2020. Klageadgangen gives ved, at Vurderingsstyrelsen sender et brev til de ejere, der er omfattet af muligheden for at klage. Ejerne vil dog også have mulighed for at klage over disse vurderinger på et senere tidspunkt, når de får deres nye ejendomsvurdering.

Andre ændringer af loven

Lovforslaget medfører også en række ændringer, som har betydning for ejendomsvurderingerne. Fx ændres vurderingsterminen for erhvervsejendomme fra den 1. januar 2021 til den 1. marts 2021. Vurderingsterminen er den dato, hvor ejendommens forhold, dvs. størrelse, pris mv. lægges fast og efterfølgende anvendes i Vurderingsstyrelsens vurdering af ejendommen.

Ændringen af vurderingsterminen får også betydning for ejerboliger, der skal omvurderes, hvis de mellem den 1. januar 2021 og 1. marts 2021 er væsentligt ændrede. Fx som følge af tilbygning eller ændret anvendelse, eller nybyggede ejerboliger, hvis boligen færdiggøres inden den 1. marts 2021.

Endelig ændres reglerne på en række andre forhold, herunder omkring beregningen af tinglysningsafgifter, fravalg af den midlertidige indefrysningsordning m.fl.

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside med oplysninger om lovændringerne.

Du kan læse mere om det vedtagne lovforslag (L107) på Folketingets hjemmeside