Gyldig fra

Knap 24.000 boligejere så deres vejledende vurdering

Vurderingsstyrelsen har fået tilbagemeldinger fra knap 24.000 boligejere, der har set deres vejledende vurdering. Det giver værdifuld viden i arbejdet med at øge kvaliteten i de juridisk bindende vurderinger, når de bliver sendt ud fra andet halvår af 2020 og frem.

Siden de vejledende vurderinger blev sendt ud for tre uger siden, har knap 24.000 boligejere set deres vejledende vurdering. Boligejernes mange evalueringer giver Vurderingsstyrelsen værdifulde oplysninger i arbejdet frem mod, at Danmarks 1,7 mio. boligejere modtager de juridisk bindende vurderinger fra andet halvår af 2020 og frem.

”Nu ser vi nærmere på de mange tilbagemeldinger, som boligejerne har givet os, og jeg forventer, at vi kan give et klart billede af testens resultater i starten af det nye år. Den viden tager vi med ind i vores arbejde med de juridisk bindende vurderinger, så de bliver så gennemskuelige for den enkelte boligejer som muligt,” siger direktør i Vurderingsstyrelsen, Hakon Iversen.

Formålet med testen har været at teste kommunikationen omkring de nye vurderinger, herunder hvordan boligejerne forstår de flere og mere detaljerede data, der ligger til grund for vurderingerne. Det er ambitionen, at testen bidrager til, at de 1,7 millioner danske boligejere, der fra andet halvår 2020 modtager nye og juridisk bindende ejendomsvurderinger, vil opleve, at de nye vurderinger er så gennemsigtige og letforståelige som muligt. 

Høj tilfredshed med hjælpen

Mange boligejere har benyttet sig af muligheden for at ringe til Vurderingsstyrelsen med opfølgende spørgsmål til deres vejledende vurdering. I testperioden har kundecenteret således besvaret ca. 1.400 opkald.

For at sikre den bedst mulige vejledning til boligejerne, når de juridisk bindende vurderinger bliver sendt ud fra andet halvår af 2020 og frem, har Vurderingsstyrelsen målt boligejernes tilfredshed med den hjælp, de har fået undervejs.

”Det er vigtigt for os, at boligejerne modtager den bedst mulige hjælp, når de kontakter os. Derfor har vi løbende fokus på, at de boligejere, der henvender sig, forstår og er tilfredse med kommunikationen, så vi er helt klar, når de juridisk bindende vurderinger bliver sendt ud. Heldigvis er vi allerede nu på et meget fornuftigt niveau,” siger chef i kundekommunikation hos Vurderingsstyrelsen, Stine Schmidt Raaholt.

Målingerne af tilfredsheden fra kundecenteret viser således, at boligejerne vurderer servicen til at være 4,6 på en skala fra 1-5.

 

Om Vurderingsstyrelsen

Vurderingsstyrelsen blev etableret 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Det er Vurderingsstyrelsens opgave at udarbejde vurderinger af alle landets ca. 1,7 millioner ejerboliger og ca. 0,5 millioner andre ejendomme, herunder ca. 400.000 erhvervsejendomme og ca. 100.000 landbrugs- og skovejendomme. Vurderingsstyrelsen har hovedkontor i Roskilde.

 

Kontakt: tlf. 72 22 16 00 / presse@vurdst.dk