Gå til sidens indhold

Højesteretsdom i sagen CIVICA mod Skatteministeriet

Højesteret afsagde den 27. november 2018 dom i sagen CIVICA mod Skatteministeriet og pålagde Skatteministeriet at genoptage ejendomsvurderingen for år 2000 ekstraordinært og indsætte et fradrag for grundforbedringer.

Læs Vurderingsstyrelsens kommentar til højesteretsdommen her