Gyldig fra

Grundskyld betales af grundens ejer

Den kommunale grundskyld betales af den nuværende grundejer. Det er Vurderingsstyrelsens opfattelse, at det også gælder i de tilfælde, hvor efterreguleringen sker for tidligere skatteår, som følge af udsendelse af den endelige vurdering. Også i tilfælde, hvor ejendommen har skiftet ejer.

Efteropkrævning af grundskyld i sådanne tilfælde sker altså hos den, der på tidspunktet for efteropkrævningen ejer ejendommen. Det samme gør sig gældende, hvis der skal ske tilbagebetaling af grundskyld.

Dette fremgår af en vejledende udtalelse fra Vurderingsstyrelsen om forståelsen af ejendomsskatteloven.

Det er kommunerne, der i sidste ende træffer den endelige afgørelse om efterregulering. Efterreguleringerne foregår i en begrænset periode.

Ejerskifte
I de tilfælde, hvor ejendommen er blevet solgt i perioden 2021 til 2023, vil det være den, der ejer ejendommen på tidspunktet for efterreguleringen af grundskylden, der kan modtage en efteropkrævning eller en tilbagebetaling af grundskyld fra kommunen også for den periode, hvor en tidligere ejer har ejet ejendommen.

Fx bliver vand- og varmeregninger normalt også opkrævet hos den aktuelle ejer af en ejendom. Ved ejerskifte fordeler køber og sælger typisk udgiften gennem en refusionsopgørelse. På samme vis indgår sælgers forudbetalte grundskyld også normalt på refusionsopgørelsen.

Hvis man handler ejendom i perioden 2021 til og med 2023, skal man derfor være opmærksom på, at kommunen kan efterregulere grundskylden, når den endelige vurdering af ejendommen foreligger.

Baggrund
Den nye ejendomsvurdering, der har termin den 1. januar 2020, indgår grundlag for ejendomsværdiskat og grundskyld for skatteårene 2021 og 2022. I september blev der sendt et lovforslag i høring om, at denne ejendomsvurdering også skal udgøre grundlag for ejendomsskatterne i 2023.

De nye 2020-ejendomsvurderinger udsendes trinvist frem til 2024.

Frem til udsendelsen af de nye vurderinger bliver ejendomsskatterne opkrævet på foreløbigt grundlag. Når de nye vurderinger er udsendt, bliver ejendomsskatterne efterreguleret. Efterreguleringen sikrer, at boligejerne bliver opkrævet den korrekte ejendomsværdiskat og grundskyld for 2021 til 2023, uanset hvornår boligejeren modtager vurderingen. I 2024 træder de nye ejendomsskatteregler i kraft.

Indtil 1. januar 2024 er det kommunerne, der opkræver grundskyld, mens det herefter vil være Skatteforvaltningen, der opkræver både ejendomsværdiskat og grundskyld.

For boligejere, der modtager en ny vurdering, der er højere end den gamle, videreførte ejendomsvurdering, vil det i langt de fleste tilfælde medføre en uændret ejendomsværdiskat, da der fortsat frem til 1. januar 2024 er skattestop for ejendomsværdiskatten.

Det gælder ikke for grundskylden, der kan stige. Den kommunalt opkrævede grundskyld er som udgangspunkt omfattet af et skatteloft, der er en begrænsning på, hvor meget afgiftsgrundlaget for grundskylden må stige fra det ene år til det næste. Stigningsbegrænsningen på afgiftsgrundlaget for grundskyld for 2021 udgør 6,4 pct., mens den fra 2022 og frem udgør 2,8 pct. om året.

Efterregulering på baggrund af en ny ejendomsvurdering kan for en del boligejere medføre en stigning i grundskylden for 2021 og 2022 samt evt. 2023, mens det for nogle kan medføre et fald og for andre boligejere en uændret grundskyld.

Stigninger i grundskylden for ejerboliger kan indefryses. Dog skal man betale den fulde grundskyld i det år, man har købt ejendommen – også hvis denne efterreguleres.

Efterregulering af grundskyld kan ske hos den, der er hovedejer på det tidspunkt, hvor efterreguleringen gennemføres.

Vurderingsstyrelsen gør opmærksom på, at Vurderingsstyrelsen alene kan udtale sig vejledende om forståelsen af ejendomsskatteloven og efterregulering af grundskyld, og at det er kommunerne, der træffer afgørelse om efterregulering.