Gyldig fra

Få her et indtryk af hvor de næste 100.000 ejendomsvurderinger lander

100.000 villaer, parcelhuse og rækkehuse vil i de kommende måneder modtage nye ejendomsvurderinger. På kortet her kan man danne sig et indtryk af, hvor i landet Vurderingsstyrelsen planlægger, at deklarationer og vurderinger vil blive udsendt i første halvår 2022.

Kortet giver et overblik over fordelingen af kommuner, der får deklarations- og vurderingsmeddelelser frem til sommeren 2022 og et estimat på, hvor mange ejerboliger det vil dreje sig om.

Kortet er opdateret 24. maj 2022.

Kommuneoversigt_Maj