Gyldig fra

Få her et indtryk af hvor de næste 100.000 ejendomsvurderinger lander

100.000 villaer, parcelhuse og rækkehuse vil i de kommende måneder modtage nye ejendomsvurderinger. På kortet her kan man danne sig et indtryk af, hvor i landet Vurderingsstyrelsen planlægger, at deklarationer og vurderinger vil blive udsendt i første halvår 2022.

Kortet giver et overblik over fordelingen af kommuner, der får deklarations- og vurderingsmeddelelser frem til sommeren 2022 og et estimat på, hvor mange ejerboliger det vil dreje sig om. Kortet indeholder dog flere ejendomme, end der skal udsendes inden sommer. Der vil således skulle ske en reduktion på ca. 20.000 ejerboliger, men Vurderingsstyrelsen kan desværre ikke på nuværende tidspunkt sige noget nærmere om, i hvilke kommuner denne reduktion vil finde sted. 

Vurderingsstyrelsen opdaterer kortet, når der foreligger et klart billede af den samlede udsendelse af de 100.000 nye deklarationer og vurderinger. 

Kortet er opdateret 29. april 2022.

Kommuneoversigt Opdateret April