Gyldig fra

Et mindre antal ejendomsejere er ikke blevet opkrævet boligskat – oprydningsarbejde i gang

Et mindre antal ejendomsejere i hele landet er fejlagtigt ikke blevet opkrævet boligskat. Fejlen skyldes bl.a. forkerte registreringer, som knytter sig til det gamle og fejlbehæftede vurderingssystem. Der er igangsat et oprydningsarbejde, der skal forhindre lignende fejl i at opstå. De berørte ejendomsejere får besked.

Et mindre antal ejendomsejere er i en årrække ikke blevet opkrævet den korrekte boligskat. Fejlene er opstået i det tidligere SKAT og knytter sig til det gamle og fejlbehæftede vurderingssystem. Fejlene skyldes fx., at ejendoms- eller grundværdien er registret til 0 kr. enten i den aktuelle vurdering eller i én af skattestopsværdierne, eller at ejendommene er vurderet som ubebyggede grunde, selvom der på grunden ligger et færdigbygget hus. For disse ejendomme mangler der således et korrekt grundlag for betaling af boligskatter.

Det vurderes foreløbigt, at ejere af ca. 1.200 ejendomme ikke har betalt korrekt ejendomsværdiskat på baggrund af denne fejl. Vurderingsstyrelsen er tilsvarende ved at foretage udsøgning af ejendomme, i hvilke der ligeledes formodes at være lignende fejl i grundværdierne og dermed fejl i grundskyldsbetalingen. Den manglende betalte boligskat kan efter en konkret vurdering vise sig at have skattemæssige konsekvenser for nuværende og tidligere ejendomsejere i op til 10 år tilbage i tid.

Direktør i Vurderingsstyrelsen Hakon Iversen udtaler:

Det er tale om meget beklagelig ældre fejl i det i gamle vurderingssystem, og det understreger behovet for at få et nyt system, der giver boligejerne mere retvisende og gennemskuelige ejendomsvurderinger. I forhold til den konkrete problemstilling er vi efter juridiske afklaringer sammen med Skattestyrelsen i fuld gang med oprydningsarbejdet, ligesom vi etablerer yderligere kontrolmekanismer, der skal forhindre lignende fejl i at opstå.

Hakon Iversen understreger, at fejlen for de berørte naturligvis rettes, ligesom de pågældende boligejere bliver kontaktet af Vurderingsstyrelsen.

Skatteministeren har i dag orienteret Folketingets Skatteudvalg om den generelle problematik, og Skattestyrelsen og Vurderingsstyrelsen oversender snarest en juridisk redegørelse om sagen med henblik på, at skatteministeren snarest i det nye år vil drøfte sagen med forligskredsen om ejendomsvurderinger og boligskat.

Boligejere, der har oplevet fejlen, og som har spørgsmål til deres vurderinger, kan kontakte Vurderingsstyrelsen på 72 22 16 16 eller vurdst@vurdst.dk.