Gyldig fra

Ejendomsområdet i Skatteforvaltningen samles i Vurderingsstyrelsen

Alle forhold om ejendomsvurdering og beskatning af ejendomme samles nu i Vurderingsstyrelsen. Det sker ved at ejendomsbeskatningsområdet flyttes fra Skattestyrelsen til Vurderingsstyrelsen. 160 medarbejdere flytter med.

Vurderingsstyrelsen udarbejder ejendomsvurderinger for alle landets 1,7 millioner ejerboliger og 0,5 millioner erhvervsejendomme, landbrugsejendomme og andre ejendomme. Fremover bliver Vurderingsstyrelsen også ansvarlig for de skattemæssige og processuelle forhold om ejendomsværdiskat, dækningsafgift og grundskyld.

Det betyder, at du skal rette alle spørgsmål og henvendelser om såvel ejendomsvurdering, ejendomsbeskatning, overgangen til nye boligskatteregler m.fl. til Vurderingsstyrelsen. Du kan læse mere om, hvordan du møder os her.

Forhold om ejendomme, der vedrører erhvervs-, person- eller selskabsbeskatning i øvrigt forbliver i Skattestyrelsen.

Derudover vil Vurderingsstyrelsen have det forretningsmæssige ansvar for implementeringen af nye regler og processer for ejendomsvurderinger og overgangen til nye boligskatteregler. Udviklings- og Forenklingsstyrelsen har fortsat ansvaret for den tekniske udvikling af de nye systemer.

Organisationsændringen medfører, at der overføres 160 medarbejdere fra Skattestyrelsen til Vurderingsstyrelsen.

Poul Taankvist, direktør for Vurderingsstyrelsen, glæder sig over, at den samlede proces omkring ejendomsbeskatning nu samles i én styrelse.

”Det er afgørende, at vi har de rigtige organisatoriske rammer for, at vi kan nå alle de store målsætninger på ejendomsområdet, der er undervejs i disse år. Derfor er det den helt rigtige model for at sikre en mere sammenhængende borgerservice på tværs af nye ejendomsvurderinger og boligbeskatning fra 2024 og frem, at vi nu samler hele opgaven og ansvaret under ét," siger Poul Taankvist.

Den nye organisering af ejendomsbeskatningsområdet kommer til at foregå i etaper og vil være fuldt gennemført den 1. januar 2022.