Gyldig fra

Ejendomsejere skal overveje genoptagelse af gamle vurderinger frem til 1. november 2020

Reglerne på ejendomsområdet tilpasses for at sikre en god start med det nye ejendomsvurderingssystem. Det betyder blandt andet, at ejendomsejere kan søge om genoptagelse af gamle vurderinger frem til 31. oktober 2020. Ejendomsejere kan fortsat klage over gamle vurderinger, i forbindelse med at de nye vurderinger udsendes fra slutningen af 2020 og frem.

For at komme godt fra start med det nye ejendomsvurderingssystem, er det besluttet at stoppe genoptagelse af vurderinger i det nuværende vurderingssystem. Dermed undgås de komplikationer, som de gamle sager kan medføre, ligesom ejendomsejerne får tryghed for, at de ikke mødes med gamle krav fra myndighederne.

Lovændringen gælder fra den 1. november 2020 og kommer i kølvandet på Aftalen om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatning og understøtter målet om et nyt og robust ejendomsvurderingssystem.

Til og med den 31. oktober 2020 har ejendomsejerne fortsat mulighed for at anmode om genoptagelse af gamle vurderinger.

Ejendomsejerne har fortsat mulighed for at klage

Når de nye vurderinger påbegyndes udsendt i den sidste del af 2020, kan boligejere, der har været beskattet af en for høj vurdering, fortsat se frem til at blive kompenseret i den fastsatte tilbagebetalingsordning. Alternativt kan boligejere vælge at klage over deres ejendomsvurdering.

Ændringen af genoptagelsesreglerne påvirker således ikke ejendomsejernes adgang til klagebehandling af vurderinger foretaget i det gamle vurderingssystem fra 2013 og frem, da ejendomsejerne vil kunne klage over disse vurderinger, når den første nye vurdering af ejendommen sendes ud.

Tilbagebetalingsordningen er en del af forliget fra 18. november 2016, der samtidig fritager ejendomsejere for opkrævning af restskat i tilfælde, hvor der i årene fra 2013 til 2020 er betalt skat af en for lav ejendomsvurdering.

Læs mere om lovændringerne her . Her bliver ejendomsejerne vejledt om, i hvilke tilfælde de inden den 1. november 2020 fx kan overveje at anmode om genoptagelse af en vurdering foretaget i det gamle vurderingssystem.