Gyldig fra

Ejendomsejere skal overveje genoptagelse af gamle vurderinger frem til 1. november 2020

Reglerne på ejendomsområdet tilpasses for at sikre en god start med det nye ejendomsvurderingssystem. Det betyder blandt andet, at ejendomsejere kan søge om genoptagelse af gamle vurderinger frem til og med 31. oktober 2020. Ejendomsejere kan fortsat klage over de gamle vurderinger i forbindelse med, at de nye vurderinger udsendes.

For at komme godt fra start med det nye ejendomsvurderingssystem, er det besluttet at stoppe genoptagelse af vurderinger i det nuværende vurderingssystem. Dermed undgås de komplikationer, som de gamle sager kan medføre, ligesom ejendomsejerne får tryghed for, at de ikke mødes med gamle krav fra myndighederne.

Lovændringen gælder fra den 1. november 2020 og kommer i kølvandet på Aftalen om kompensation til boligejerne og fortsat tryghed om boligbeskatning og understøtter målet om et nyt og robust ejendomsvurderingssystem.

Lovændringen betyder, at ejendomsejere til og med den 31. oktober 2020 kan:

 • Bede om genoptagelse af tidligere vurderinger. Dvs. vurderinger fra alle tidligere år samt omvurderinger, der gælder fra 1. oktober 2020. Genoptagelse gælder alle typer ejendomsvurderinger. 
 • Bede om at få genoptaget tidligere vurderinger i forbindelse med ekstraordinær genoptagelse. Dvs. har du tidligere fået ændret en ejendomsvurdering i forbindelse med en ekstraordinær genoptagelse, kan du bede om at få genoptaget de efterfølgende vurderinger med fejl i.

Vi skal have modtaget både din anmodning og dokumentation senest den 31. oktober 2020

Vurderingsstyrelsen skal have modtaget både din anmodning og fyldestgørende dokumentation for genoptagelse senest den 31. oktober 2020.

I din anmodning skal du:

 • Kunne dokumentere, at Vurderingsstyrelsen har foretaget vurderingen på et fejlagtigt grundlag. Fx som følge af fejlagtig eller manglende registrering af ejendommens grundareal, bygningsareal, planforhold eller lignende objektivt konstaterbare faktiske forhold

 • Vedlægge gyldig og fyldestgørende dokumentation, som støtter og underbygger din anmodning.

Vær opmærksom på, at du skal bede om genoptagelse og sende dokumentation for hver enkelt ejendom, hvor vurderingen ønskes genoptaget.

Hvis din anmodning drejer sig om, at den hidtidige praksis er blevet underkendt eller ændret, skal du også kunne godtgøre og vedlægge dokumentation for dette inden fristen.

Krav til dokumentation

Vi vurderer fra sag til sag, om dokumentationen er fyldestgørende. Det er fx ikke nok at henvise til hvilket materiale, der kan fremlægges og understøtte en anmodning.

Hvis du som ejendomsejer eller repræsentant ønsker at henvise til oplysninger, der er offentligt tilgængelige, er det tilstrækkeligt at henvise til:

 • hvor oplysningerne findes offentligt tilgængeligt

 • hvilke dele af oplysninger af de offentlige tilgængelige oplysninger, der henvises til, fx ved en sidehenvisning eller et uddrag af teksten
   
 • begrundelsen for, hvorfor de oplysninger, som du henviser til er udtryk for, at anmodningen om genoptagelse kan imødekommes. 

Læs mere om krav til dokumentation

Sådan sender du din anmodning

Vi kan modtage anmodninger og dokumentation på følgende måder:

 • Send elektronisk 
  Du kan sende din anmodning og dokumentation elektronisk: Gå til genoptagelse af ejendomsvurderinger (brug linket i den blå boks på siden)

  Vær opmærksom på, at vi ikke kan modtage filer på 100 MB eller mere. Er dine filer større end 100 MB, kan du opdele din anmodning/bilag i flere dele. Husk tydeligt at angive, hvilken ejendom eller ejendomme, de enkelte dele vedrører.
  Hvis du forsøger at sende en fil, som vi ikke kan modtage, fx på grund af størrelse eller filformat, får du en fejlmeddelelse

 • Send på mail til vurdst@vurdst.dk

 • Send med post: Du kan også sende din anmodning og dokumentation til:
  Skatteforvaltningen
  Nykøbingvej 76
  Bygning 45
  4990 Sakskøbing

  Vi kan også modtage anmodninger og bilag på USB-stik. 

Ejendomsejerne har fortsat mulighed for at klage

Når de nye vurderinger påbegyndes udsendt omkring sommeren 2021 som forventet, kan boligejere, der har betalt skat af en for høj vurdering, fortsat se frem til at blive kompenseret i den fastsatte tilbagebetalingsordning. Alternativt kan boligejere vælge at klage over deres ejendomsvurdering.

Ændringen af genoptagelsesreglerne påvirker således ikke ejendomsejernes adgang til klagebehandling af vurderinger foretaget i det gamle vurderingssystem fra 2013 og frem, da ejendomsejerne vil kunne klage over disse vurderinger, når den første nye vurdering af ejendommen sendes ud.

Tilbagebetalingsordningen er en del af forliget fra 18. november 2016, der samtidig fritager ejendomsejere for opkrævning af restskat i tilfælde, hvor der i årene fra 2013 til 2020 er betalt skat af en for lav ejendomsvurdering.

Læs mere: