Gyldig fra

Din boligs opvarmningskilde har betydning for din ejendomsvurdering

Når Vurderingsstyrelsen skal vurdere din ejendom, tages der højde for, hvilken varmekilde den vurderede bolig benytter.

Ejendomsvurderingen bliver primært fastsat ud fra salgspriser for nært beliggende ejendomme i området eller for den enkelte ejendom, hvor disse ejendomme er solgt inden for de seneste seks år før vurderingsterminen.

Salgspriserne for nærområdet afspejler blandt andet forskelle i bygningernes kvalitet, grundens beliggenhed og fx også værdien af forskellige opvarmningskilder. Det må derfor også forventes, at ejendomme, hvor der er sket væsentlig energirenovering, også sælges til en højere pris end andre ejendomme.

Det kan dog være, at fx få salg i området, store geografiske afstande eller bare særegne karakteristika for ejendommen gør, at det vil være nødvendigt at korrigere for fx varmeinstallation i den pågældende bolig, hvis det skønnes, at det ikke allerede er indregnet i salgspriserne.

Her tages udgangspunkt i de til hver en tid tilgængelige offentlige data, og Vurderingsstyrelsen anvender blandt andet oplysninger om en bygnings byggematerialer og opvarmningskilde fra BBR.

Vurderingsstyrelsen arbejder løbende sammen med registerejerne for, at data forbedres, så grundlaget for vurderingerne bliver så korrekt som muligt, herunder om den løbende registrering af oplysninger om opvarmningskilder, så nyere installationer registreres korrekt i BBR.

Det er dog i alle tilfælde boligejernes ansvar, at oplysningerne er korrekte, og Vurderingsstyrelsen opfordrer derfor alle til at sikre, at oplysninger i BBR om den enkeltes ejendom er korrekte.

Du har mulighed for at rette forkerte data

Boligejerne vil altid blive forholdt de data om deres ejendomme, som Vurderingsstyrelsen vil lægge til grund for vurderingen, herunder også opvarmningskilder.

Hvis boligejeren finder, at der er lagt forkerte oplysninger til grund, eller hvis der eksempelvis foretages sammenligninger med nært beliggende ejendomme, der andre opvarmningskilder, eller hvor der er særlige opmærksomhedspunkter, så kan boligejeren gøre indsigelse til Vurderingsstyrelsen. Vurderingsstyrelsen tager herefter stilling til de indkomne forhold og giver eventuelt et tillæg eller nedslag til vurderingen, inden den sendes ud til boligejeren. Det medfører samlet set, at der tages højde for forskelle i opvarmningskilder.

På den måde bliver der taget højde for en bygnings energimæssige kvalitet og værdi, og der bliver i de nye vurderinger taget højde for individuelle forhold for den enkelte ejendom – også omkring opvarmningskilder.

Ændringer i energipriserne slår ikke igennem i din nye vurdering - endnu

Vurderingen af enhver ejendom tager udgangspunkt i de oplysninger, som andre offentlige myndigheder, herunder kommunerne m.fl., har registreret om den pågældende ejendomme pr. en specifik dato – den såkaldte vurderingstermin. Dette gøres for at sikre, at landets ejendomme som udgangspunkt stilles ens.

De første, nye ejendomsvurderinger, som Vurderingsstyrelsen er ved at udsende, har alle vurderingstermin pr. 1. januar 2020 og er derfor baseret på oplysninger om landets ejerboliger pr. 1. januar 2020. Det betyder også, at Vurderingsstyrelsen skal tage udgangspunkt i både salgspriser, boligstørrelse, oplysninger om varmekilder mv. pr. denne dato.

Forhold, der ændrer sig for den enkelte ejendom, og ændringer i den generelle prisudvikling efter vurderingsterminen indregnes derfor også først, når en vurdering med efterfølgende vurderingstermin udsendes. Det betyder også, at den eventuelle betydning for salgspriserne for ejendomme, der opvarmes med gas, som følge af ændringen i prisudviklingen på gasmarkedet, ikke er afspejlet i de salg, der indgår i ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2020.

Opvarmning med gasfyr har indtil for nyligt været en billig opvarmningskilde, og den ændring i prisen for gas, der sket siden årsskiftet, er ikke afspejlet i de salg, der indgår i ejdomsvurderingen pr. 1. januar 2020. Det vil derfor først være ved senere vurderinger, at de ændrede gaspriser potentielt vil begynde at slå igennem i salgspriserne og dermed også for vurderingerne.

Du kan finde mere detaljeret information om referenceejendomme og brugen af salgspriser mv. på Referenceejendomme (vurderingsportalen.dk).