Gyldig fra

Der er kommet nye regler om klager og gebyrer på vurderingsområdet

Nye regler giver ejendomsejere mulighed for at indbringe Vurderingsstyrelsens afgørelser for domstolene uden forudgående klagebehandling. Reglerne trådte i kraft 1. juli 2020, hvor også gebyrerne for at påklage Vurderingsstyrelsens afgørelser til Skatteankestyrelsen blev ændret.

Som noget nyt kan ejendomsejere få prøvet en afgørelse fra Vurderingsstyrelsen direkte hos en domstol uden først at klage til Skatteankestyrelsen. Dermed er det muligt at springe et procesled over og få sin sag afgjort hurtigere.

Ejendomsejere, der ønsker at få en sag prøvet ved domstolene, skal som udgangspunkt indbringe sagen senest tre måneder efter, Vurderingsstyrelsen har truffet afgørelse.

Vejledning til at indbringe en afgørelse for domstolene kan læses her: www.domstol.dk 

De nye regler trådte i kraft 1. juli 2020 og ændrer ikke på ejendomsejernes mulighed for at klage til Skatteankestyrelsen. Ligeledes vil det være muligt at klage over Vurderingsstyrelsens afgørelse til Skatteankestyrelsen først og efterfølgende indbringe sagen for domstolene. I så fald skal sagen indbringes for en domstol, før klagemyndigheden har sendt forslag om afgørelse, eller efter klagemyndigheden har truffet afgørelse i sagen.

Ændrede gebyrer ved indbringelse for Skatteankestyrelsen

Ejendomsejere, der vælger at klage til Skatteankestyrelsen, skal være opmærksomme på, at klagegebyrerne er ændret med virkning fra 1. juli 2020.

Følgende gebyrer er gældende:

  • For ejerboligvurderingerne til og med 2012-vurderingen og for vurderingerne af andre ejendomme til og med 2013-vurderingen er klagegebyret 1.100 kroner 
  • For videreførte vurderinger og omvurderinger af ejerboliger for 2013-2019 samt for omvurderinger og videreførte vurderinger af andre ejendomme for 2014-2020 er klagegebyret 500 kroner
  • For de nye vurderinger, som forventes udsendt fra sidste del af 2020 og frem, vil klagegebyret lyde på 1.100 kroner

Læs mere om ændringerne på retsinfo.dk

Læs mere om klagegebyrer hos Skatteankestyrelsen