Gyldig fra

Boligejere skal ikke betale for meget i grundskyld

En mindre gruppe ejendomsejere er midlertidigt blevet opkrævet for høj grundskyld for frastykkede grunde, eller hvor fordelingstallet er ændret væsentligt. Det har aldrig været hensigten, og det rettes der nu op på.

Folketinget har vedtaget en ændring til lov om kommunal ejendomsskat. Den skal forhindre, at få uheldige boligejere i en periode bliver opkrævet grundskyld af for stor en grund, eller hvor ejendommen er ændret væsentligt fx i forbindelse med udstykning.

I nogle tilfælde fortsætter det oprindelige ejendomsnummer med den oprindelige grund og overføres derved til en af de ny-udstykkede ejendomme.

Disse ejendomme bliver opkrævet grundskyld for hele den oprindelige grund, mens de øvrige ejendomme på grunden modtager et foreløbigt beskatningsgrundlag, der tager højde for størrelsen på det nye grundstykke eller lejlighedens fordelingstal.

Tidligere ville ejendommen blive omvurderet, og der ville herved blive taget højde for det nye areal, og den nye grundværdi ville blive beregnet. Men der foretages ikke omvurderinger, mens man afventer de nye ejendomsvurderinger. Med udsendelsesplanen for de nye ejendomsvurderinger samt beslutningen om at udskyde boligskatteomlægningen til 2024 videreføres de hidtidige beskatningsregler og de eksisterende ejendomsvurderinger. Disse vurderinger udgår dog løbende i takt med, at de nye ejendomsvurderinger gradvist udsendes og implementeres som beskatningsgrundlag. Herefter vil ejendommene skulle omvurderes som normalt.

Det har medført, at nogle boligejere i ny-udstykkede boliger kan risikere at blive opkrævet for meget i grundskyld.

Med vedtagelsen af ændringerne til lov om kommunal ejendomsskat vil ejendomme, hvor grunden under ejendommen eller fordelingstallet ændres væsentligt, modtage et foreløbigt beskatningsgrundlag til ejendomsskat, indtil der foreligger en ny ejendomsvurdering. Beregningsgrundlaget er ikke bindende og kan frit ændres af boligejeren.

Lovændringen gælder kun for ejendomme, hvor mere end 40 procent af ejendommens samlede grundareal er blevet udstykket. Lovændringen vil også gælde for udstykkede lejligheder, hvor fordelingstallet er reduceret med mere end 40 procent.

Hvis der er udsendt opkrævning af den første rate grundskyld for 2022, vil kommunen skulle stoppe opkrævningen inden fristen for betaling, hvis de berørte boligejere henvender sig til kommunen eller Vurderingsstyrelsen.

De berørte boligejere vil kunne få tilbagebetalt den foreløbige grundskyld fra 2022 og frem, hvis de skulle ønske det. Kommunen vil så skulle sende en ny opkrævning ud i forlængelse af, at Vurderingsstyrelsen ansætter de foreløbige beskatningsgrundlag for grundskyld.

Vurderingsstyrelsen skriver ud til de boligejere, som styrelsen har kendskab til, er berørt af problemstillingen.

Boligejere, der selv mener at være berørt, kan henvende sig til deres kommune eller Vurderingsstyrelsen.