Gyldig fra

BBR-forvaltningen flytter ind hos Vurderingsstyrelsen

Flere data skal samles i Vurderingsstyrelsen. Den 1. april 2022 flytter Bygnings- og Boligregisteret (BBR) fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen til Vurderingsstyrelsen. Det er med henblik på at få et tættere samspil, som styrker grundlaget for både Vurderingsstyrelsens kerneopgave og BBR-forvaltningens kerneleverancer.

Det er Vurderingsstyrelsens opgave at vurdere Danmarks ca. 2,3 mio. ejendomme og beregne ejendomsbeskatningen. I de nye deklarationer og vurderinger er der taget udgangspunkt i data til grund for beregningerne – og ikke mindst fra BBR-registret. Når BBR fra den 1. april 2022 bliver en del af Vurderingsstyrelsen er endnu et vigtigt fagområde inkluderet i arbejdet med det nye vurderingssystem.

Fremover bliver Vurderingsstyrelsen derfor ansvarlig for registret og de data, det indeholder – og kommunerne har fortsat ansvaret for at føre registeret og finansiere dets vedligeholdelse og drift.

Vurderingsstyrelsen overtager derfor også opgaven om at få implementeret nye regler og processer, som har betydning for den forretningsmæssige udvikling. Det betyder blandt andet, at Vurderingsstyrelsen fremover vil deltage i Styregruppen for Skatteforvaltningens grunddataprogram.

Der sker ingen ændringer, som påvirker brugen af BBR-registeret. Data fra BBR vil fortsat udgøre en hjørnesten i den grundlæggende registrering om fast ejendom i Danmark, hvor data er frit tilgængeligt for brugerne.

”I Vurderingsstyrelsen glæder vi os over, at BBR-forvaltningen nu bliver en del af Vurderingsstyrelsen. På flere områder er der allerede et tæt samarbejde mellem BBR-området og Vurderingsstyrelsen i relation til løsning af en række vigtige BBR-opgaver. Vi glæder os til samarbejdet med kommuner og leverandører, hvor vi vil arbejde videre med at sikre gode data”, siger direktør for Vurderingsstyrelsen, Poul Taankvist om overdragelsen.

Organisationsændringen medfører, at der overføres 35 medarbejdere fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen til Vurderingsstyrelsen. Den nye organisering gennemføres den 1. april 2022.

 

Vil du vide mere:

Faktaark - BBR

Læs mere - BBR.dk

Læs mere - Grunddata