Gyldig fra

Ændret praksis for ekstraordinær genoptagelse påvirker genoptagelse af vurderinger

En afgørelse fra Landsskatteretten betyder, at ejendomsejere, der har fået ændret en ejendomsvurdering ved ekstraordinær genoptagelse, nu kan bede om at få genoptaget alle vurderingerne, der er foretaget efter den første fejlagtige vurdering. Fristen for at bede om genoptagelse er den 31. oktober 2020.

Landsskatterettens afgørelse om ekstraordinær genoptagelse ændrer den måde, Vurderingsstyrelsen hidtil har behandlet sager om ekstraordinær genoptagelse på. Afgørelsen betyder, at tidligere vurderinger i disse sager nu kan genoptages.

Fra 2017 til juli 2020 har Vurderingsstyrelsen kun ændret den vurdering, der er blevet ekstraordinært genoptaget, hvis ændringen er sket med fremadrettet skattemæssig virkning, og hvis der ikke har været senere omvurderinger. I disse sager har Vurderingsstyrelsen derfor ikke ændret de efterfølgende vurderinger, som er foretaget efter den vurdering, hvor fejlen er sket første gang.

Landsskatteretten har i afgørelsen slået fast, at Vurderingsstyrelsen skulle have truffet afgørelse om alle vurderingerne fra og med den vurdering, hvor fejlen er sket første gang. Dette gælder, selvom vurderingerne rettes med fremadrettet skattemæssig virkning.

Vi skal have din anmodning og dokumentation inden den 31. oktober 2020

Hvis vi har truffet afgørelse om din vurdering efter den tidligere praksis, kan du bede om, at vi behandler de efterfølgende vurderinger.

Vær opmærksom på, at vi senest den 31. oktober 2020 skal have modtaget både din anmodning om genoptagelse og den dokumentation, du ønsker, at vi tager stilling til. Vi vil herefter behandle din anmodning.

Efter fristen den 31. oktober 2020 er det ikke længere muligt at anmode om genoptagelse af tidligere vurderinger.

Læs mere om fristen for genoptagelse