Når du klager

Hvordan gør du egentlig, hvis du vil sende en klage? Find svar her, og se også, hvor du finder en klagevejledning.

Spørgsmål og svar, hvis du vil sende en klage

 • Hvordan klager jeg?

  Du skal sende klagen til Skatteankestyrelsen ved at bruge deres digitale klageformular på skatteankestyrelsen.dk/send-en-klage. Skatteankestyrelsen skal have modtaget klagen senest 90 dage regnet fra datoen på det brev, du har modtaget fra Vurderingsstyrelsen. Datoen står i øverste højre hjørne af brevet.

  Du skal klage over hver enkelt vurdering, du ønsker at få ændret.

  Læs mere om, hvordan du klager, og hvad du skal huske

 • Hvad er fristen for at klage?

  Fristen for at klage er 90 dage fra datoen på brevet Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger fra Vurderingsstyrelsen. Det vil sige, at Skatteankestyrelsen skal have modtaget klagen senest denne dag. Datoen finder du i øverste højre hjørne på side 1 i brevet.

  Du kan også vælge at vente med at klage, til de nye ejendomsvurderinger bliver sendt ud. Her får du samme mulighed for at klage som nu (dog kun, hvis du vælger ikke at klage nu). Det gælder dog ikke, hvis ejendommen fx er udgået.

  Hvis der er en åben sag om det år, du vil klage over, er fristen dog anderledes. Se mere under spørgsmålet ”Kan jeg klage, selvom der er en åben sag eller der lige er afsluttet en sag om en historisk vurdering for min ejendom?”.

  Vær opmærksom på, at 90 dage ikke er det samme som 3 måneder (eller 12 uger). Det vil fx sige, at hvis brevet er dateret den 25. april, så udløber klagefristen den 24. juli. 

 • Hvem klager jeg til?

  Du klager til Skatteankestyrelsen.

  Læs mere om, hvordan du klager, og hvad du skal huske

 • Hvad koster det at klage?

  Det koster 500 kr. pr. vurdering pr. ejendom, du klager over.

  Det vil sige, at du betaler 500 kr. pr. år pr. ejendom. Hvis du fx vil klage over vurderinger af to ejendomme i 2014, 2016 og 2018, så koster det 3.000 kr. i klagegebyr.

  Du skal betale gebyret samtidig med, at du sender klagen.