Sådan klager du

Se her, hvordan du sender en klage over de historiske vurderinger til Skatteankestyrelsen.

Denne klagemulighed gælder kun, hvis du har fået et brev fra os med overskriften Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger. Det gælder ikke, hvis du har fået brev fra os om, at vi snart skal vurdere din ejendom eller netop har gjort det. Så skal du i stedet gå ind på

vurderingsportalen.dk/klagevejledning

Du kan kun klage over de år, hvor der er foretaget en vurdering

Som udgangspunkt er en ubebygget grund vurderet i 2014, 2016, 2018 og 2019. Ejendommen kan dog også være vurderet i andre år ved en omvurdering, fx ved en omvurdering eller hvis ejendommen har ændret anvendelse.

Læs mere under Sådan finder du de vurderinger, du kan klage over

Se, hvad du skal huske, inden du klager

Du skal klage over hver enkelt vurdering, du ønsker at få ændret

Resultatet af en klage vil kun få betydning for vurderingen for det år, du har klaget over. At få helt eller delvist medhold i en klage fører altså ikke til, at vi også ændrer vurderingerne for hverken de foregående eller de efterfølgende år.

Du kan klage over flere vurderinger på samme tid. Hvis du fx mener, at vurderingerne for din ubebyggede grund skal ændres fra 2014 og frem, skal du sørge for at vælge alle de år med en vurdering, du vil klage over, når du udfylder klageformularen. Hvis begrundelsen for at klage er den samme for alle de vurderinger, du klager over, kan du nøjes med at skrive det for ét af årene. For de andre år kan du så blot henvise til begrundelsen.

Hvis du kun klager over vurderingen for 2014, og du får helt eller delvist medhold i klagen, ændrer vi udelukkende vurderingen for 2014.

 • Hav dette parat, når du klager

  For at klage skal du bruge:

  • NemID eller MitID
  • et betalingskort eller MobilePay.

   

  Gebyret for at klage er 500 kr. for hver vurdering pr. ejendom, du klager over. Hvis du får helt eller delvist ret i din klage, får du gebyret tilbage.

 • Se, hvad du skal sende med klagen

  Send dette med din klage:

  • begrundelsen for din klage (for hvert punkt du klager over, skal du beskrive, hvorfor du mener, vurderingen er forkert)
  • eventuelle dokumenter, der støtter og underbygger klagen
  • det brev, du modtager fra Vurderingsstyrelsen
  • eventuelt en fuldmagt (se nærmere i afsnittet Du kan få en anden til at klage på dine vegne nedenfor).


  Hvis du klager over grundværdien for landbrugs- eller skovarealer og ønsker at få klagen behandlet i prisniveauet for det år, du klager over (i stedet for i prisniveauet for 2012), skal du huske vælge det, når du klager.

 • Du kan få en anden til at klage på dine vegne

  Du kan vælge at få en anden til at håndtere klagesagen som din repræsentant. Det kan være fx et familiemedlem eller en rådgiver.

  I mange tilfælde skal din repræsentant have en fuldmagt fra dig. Den skal du sende ind sammen med klagen.

  Hvis repræsentanten er fx advokat eller statsautoriseret eller registreret revisor (eller er ansat ved en sådan), er det dog som udgangspunkt ikke nødvendigt med en fuldmagt. Hvis du er i tvivl, om en fuldmagt er nødvendig, kan du henvende dig til Skatteankestyrelsen.

  Hvad skal en fuldmagt indeholde?

  I fuldmagten skal du skrive, at du giver din repræsentant lov til at handle på dine vegne, indtil du giver besked om andet. Skriv også:

  • dit navn, cpr- eller cvr-nummer og adresse
  • navn og adresse på repræsentanten
  • dato
  • din underskrift.

   

  Skriv fx ”Jeg (navn, adresse og cpr-nummer) bekræfter, at (navn og adresse på repræsentant) må varetage mine interesser og klage på mine vegne.” 

Sådan sender du klagen

Du skal sende din klage elektronisk til Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen skal have modtaget din klage senest 90 dage fra datoen på brevet med titlen: Du får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger, du får fra Vurderingsstyrelsen. Hvis du har en åben sag, gælder de 90 dage dog ikke fra datoen på brevet. Det kan du læse om under Spørgsmål og svar under menupunktet Før du klager.

Vær opmærksom på, at 90 dage ikke er det samme som 3 måneder (eller 12 uger). Det vil fx sige, at hvis brevet er dateret den 25. april, så udløber klagefristen den 24. juli. 

Du kan indsende filformater som fx pdf, doc, docx, jpg, png, tiff. Du kan indsende op til 100 MB i alt.

Er du fritaget for digital post?

 • Sådan klager du, hvis du er fritaget for digital post

  Send din klage med brevpost til:

  Skatteankestyrelsen
  Ved Vesterport 6, 4. sal
  1612 København V

  Se, hvad du skal sende med din klage, under punktet Se, hvad du skal sende med klagen.

  Fristen for at klage er 90 dage fra den dato, der står på brevets side 1. Det vil sige, at Skatteankestyrelsen skal have modtaget klagen senest 90 dage fra datoen på brevet. Det gælder også, hvis du har fået brevet her med almindelig post. Hvis du har en åben sag, gælder de 90 dage dog ikke fra datoen på brevet. Det kan du læse om under Spørgsmål og svar under menupunktet Før du klager.

  Hvis du sender din klage med posten, og du ønsker at klage over vurderingen for flere år for en ejendom, kan du sende en samlet klage, hvor du skriver alle de år, du ønsker at klage over.

  Sådan betaler du

  Er du fritaget for digital post, skal du betale ved at overføre klagegebyret for hver vurdering, du klager over, til kontoen med registreringsnr. 0216 og kontonr. 4069029361. Du skal betale, senest samtidig med at du sender klagen.

  Skriv gerne navn og cvr-nr. eller cpr-nr. i meddelelsesfeltet.