Ejer du en ejendom, der nu kan klages over?

Se, hvilke typer ejendomme der nu kan klages over

Det er nu muligt at klage over vurderingerne for bl.a. disse ejendomme:

 • alle erhvervsejendomme
 • visse ejerboliger, hvor et af disse kriterier er opfyldt:
  • Det er en ejerlejlighed, der ikke er til helårsbeboelse (fx en ferielejlighed).
  • Der er registreret erhvervsarealer på ejendommen.
  • Grundarealet er større end 2 hektar.
  • På ejendommen er der opført eller ret til at opføre produktionsvindmøller eller et erhvervsmæssigt solcelleanlæg.
  • Det er en beboelsesejendom med mere end to boligenheder (fx en udlejningsejendom).
 • landbrugs- og skovejendomme
 • ubebyggede grunde
  • det gælder dog ikke 1) ubebyggede grunde, som udelukkende ligger i byzone, der kan bygges helårsbebolig på, og som er mindre end 1.400 m², og 2) ubebyggede grunde, som udelukkende ligger i et sommerhusområde, der kan bygges sommerhus eller fritidsbolig på, og som er mindre end 2.400 m².

Det er endvidere muligt nu at klage over de historiske vurderinger for en ejendom, der er

 • ejet af staten
 • ejet af en region
 • ejet af en kommune
 • vurderet til 0 kr.
 • forbigået ved vurderingen, fordi den er vurderet til en værdi under 100.000 kr.
 • udgået pr. 31. december 2019
 • undtaget fra vurdering (efter § 7 i vurderingsloven)
 • registreret som moderejendom, men i hele eller dele af perioden fra den 1. oktober 2013 til den 31. december 2019 havde en anden anvendelse.

Det afgørende er, hvordan jeres ejendom var registreret den 1. januar 2020. Derfor har I fået brev om at klage over de historiske vurderinger nu, også selvom der eventuelt er sket ændringer på jeres ejendom efter denne dato.

Har din ejendom været en moderejendom siden den 1. oktober 2013?

Så kan du ikke klage, heller ikke selvom du har fået brev om, at du kan. Der er ikke foretaget vurderinger for moderejendomme i perioden 2013-2019, og derfor er der ikke nogen historiske vurderinger at klage over. Brevet om at klage er sendt til dig ved en fejl, og det beklager vi.

Særligt for ubebyggede grunde, der tidligere har været bygget på

Når du har modtaget brev om, at du har mulighed for at klage over over de historiske vurderinger af din ejendom, er det fordi din ejendom pr. 1. januar 2020 opfyldte et af de ovenstående kriterier. Klagemuligheden omfatter alle de historiske vurderinger for ejendommen, uanset om der tidligere har været bygninger på ejendommen, eller om den ubebyggede grund har været til brug for landbrug.

Hvis du fx ejer en ubebygget grund på over 1.400 m2, du kan bygge en bolig på, og der tidligere har været  en ejendom på grunden, så har du også mulighed for at klage over vurderingerne for de år, der stod en ejendom på grunden (hvis du har modtaget brevet om, at du nu kan klage over de historiske vurderinger).