Hvem kan klage?

Det er nu muligt at klage over flere historiske vurderinger for en række ejendomme. Her kan du se, hvilke kriterier du skal opfylde, og hvilke ejendomme der er omfattet.

Har du ret til at klage?

Som udgangspunkt har du ret til at klage, hvis du opfylder ét eller flere af disse kriterier :

  • Du var ejer af ejendommen i året for den vurdering, du vil klage over.
  • Du skal betale eller har betalt grundskyld (ejendomsskat) eller dækningsafgift på baggrund af vurderingen (hvis der tidligere har været bygninger på ejendommen).
  • Du skal betale eller har betalt ejendomsværdiskat på baggrund af vurderingen (hvis der tidligere har været bygninger på ejendommen).

Det betyder også, at hvis der har været andre ejere end dig i årene 2013-2020, eller andre som har skullet betale skat af ejendommen i disse år, har de også mulighed for at klage. Det kan fx være, hvis du har købt ejendommen i denne periode, så vil både du (som den nye ejer) og sælgeren af ejendommen kunne klage over vurderingen for det år, hvor I begge har ejet ejendommen.   

Det er klagemyndigheden, der vurderer, om du er klageberettiget i hver enkelt sag.

Du kan klage på vegne af andre, hvis de opfylder kriterierne, og du har fået en fuldmagt fra dem.

Du kan klage, selvom vi ikke har vurderet ejendommen alle år
Hvis din ejendom i et eller flere af årene i perioden har været forbigået eller undtaget fra vurdering, eller den i løbet af perioden er udgået eller blevet registreret som en moderejendom, kan du stadig klage over de historiske vurderinger. Hvad du kan klage over, afhænger af, hvordan det forholder sig for præcis din ejendom.

Ejer du en ejendom, der nu kan klages over?


Se, hvilke typer ejendomme der nu kan klages over