Sådan klager du

Se her, hvordan du sender en klage over de historiske vurderinger til Skatteankestyrelsen.

Du kan kun klage over de år, hvor der er foretaget en vurdering

Som udgangspunkt er en landbrugs- eller skovejendom vurderet i 2014, 2016, 2018 og 2019. Ejendommen kan dog også være vurderet i andre år ved en omvurdering, fx hvis den har ændret anvendelse.

Læs mere under 'Sådan finder du de vurderinger, du kan klage over'

 

 • Hav dette parat, når du klager

  For at klage skal du bruge:

  • NemID
  • et betalingskort eller MobilePay.

  Gebyret for at klage er 500 kr. for hver vurdering pr. ejendom, du klager over. Hvis du får helt eller delvist ret i din klage, får du gebyret tilbage.

 • Se, hvad du skal sende med klagen

  Send dette med din klage:

  • begrundelsen for din klage (for hvert punkt du klager over, skal du beskrive, hvorfor du mener, vurderingen er forkert.)
  • eventuelle dokumenter, der støtter og underbygger klagen
  • det brev, du modtager fra Vurderingsstyrelsen
  • evt. en fuldmagt (se nærmere i afsnittet 'Du kan få en anden til at klage på dine vegne')


  Hvis du klager over grundværdien for landbrugs- eller skovejendomme og ønsker at få klagen behandlet i prisniveauet for det år, du klager over (i stedet for i prisniveauet for 2012), skal du huske vælge det, når du klager.

  Du kan få en anden til at klage på dine vegne

  Med en fuldmagt giver du en anden ret til at handle på dine vegne, i dette tilfælde at klage og håndtere klagesagen for dig. Du kan give denne ret til fx et familiemedlem eller en professionel repræsentant (fx en revisor).

  I fuldmagten skal du skrive, at du giver din repræsentant lov til at handle på dine vegne, indtil du giver besked om andet. Skriv også:

  • dit navn, cpr- eller cvr-numre og adresse
  • navn og adresse på repræsentanten
  • dato
  • din underskrift.

   

  Skriv fx ”Jeg (navn, adresse og cvr-nummer) bekræfter, at (navn og adresse på repræsentant) må varetage mine interesser og klage på mine vegne”.

Sådan sender du klagen

Du skal sende din klage elektronisk til Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen skal have modtaget din klage senest 90 dage fra datoen på brevet med titlen: ”I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger”, du får fra Vurderingsstyrelsen.

 

Er du fritaget fra Digital Post?

 • Sådan klager du, hvis du er fritaget fra Digital Post

  Send din klage med brevpost til:

  Skatteankestyrelsen
  Ved Vesterport 6, 4. sal
  1612 København V

  Se, hvad du skal sende med din klage under punktet ”Se, hvad du skal sende med klagen”.

  Sådan betaler du

  Er du fritaget for digital post, skal du betale ved at overføre klagegebyret for hver vurdering, du klager over, til kontoen med registreringsnr. 0216 og kontonr. 4069029361. Du skal betale, senest samtidig med at du sender klagen.

  Skriv gerne navn og cvr-nr. eller cpr-nr. i meddelelsesfeltet.

  Skriv gerne navn og cvr-nr. eller cpr-nr. i meddelelsesfeltet.