Ejer du en ejendom, der nu kan klages over?

Se, hvilke typer ejendomme der nu kan klages over

Det er nu muligt at klage over vurderingerne for bl.a. disse ejendomme:

 • alle erhvervsejendomme
 • visse ejerboliger, hvor et af disse kriterier er opfyldt:
  • Det er en ejerlejlighed, der ikke er til helårsbeboelse (fx en ferielejlighed).
  • Der er registreret erhvervsarealer på ejendommen.
  • Grundarealet er større end 2 hektar.
  • På ejendommen er der opført eller ret til at opføre produktionsvindmøller eller et erhvervsmæssigt solcelleanlæg.
  • Det er en beboelsesejendom med mere end to boligenheder (fx en udlejningsejendom).
 • landbrugs- og skovejendomme
 • ubebyggede grunde
  • det gælder dog ikke 1) ubebyggede grunde, som udelukkende ligger i byzone, der kan bygges helårsbebolig på, og som er mindre end 1.400 m², og 2) ubebyggede grunde, som udelukkende ligger i et sommerhusområde, der kan bygges sommerhus eller fritidsbolig på, og som er mindre end 2.400 m².

Det er endvidere muligt nu at klage over de historiske vurderinger for en ejendom, der er

 • ejet af staten
 • ejet af en region
 • ejet af en kommune
 • vurderet til 0 kr.
 • forbigået ved vurderingen, fordi den er vurderet til en værdi under 100.000 kr.
 • udgået pr. 31. december 2019
 • undtaget fra vurdering (efter § 7 i vurderingsloven)
 • registreret som moderejendom, men i hele eller dele af perioden fra den 1. oktober 2013 til den 31. december 2019 havde en anden anvendelse.

Det afgørende er, hvordan din ejendom var registreret den 1. januar 2020. Derfor har du fået brev om at klage over de historiske vurderinger nu, også selvom der eventuelt er sket ændringer på din ejendom efter denne dato.

Har din ejendom været en ejerbolig siden den 1. oktober 2013?

Så kan du ikke klage, heller ikke selvom du har fået brev om, at du kan. Der er ikke foretaget vurderinger for moderejendomme i perioden 2013-2019, og derfor er der ikke nogen historiske vurderinger at klage over. Brevet om at klage er sendt til dig ved en fejl, og det beklager vi.

Særligt for landbrugsejendomme, hvor der også er registreret bolig eller andet erhverv

Hvis der er både landbrug og beboelse på din ejendom, har vi foretaget en konkret vurdering for at finde ud af, om den skulle vurderes som et landbrug eller en ejerbolig. Ved vurderingen har vi set på, om landbrugsdelen af ejendommen er den mest væsentlige del, eller om landbruget er en mindre del set i forhold til beboelsen.

Hvis du driver andet erhverv på ejendommen udover landbrug (hvis du fx også har en konsulentvirksomhed eller en rideskole), har vi også vurderet, om det er landbruget eller det andet erhverv på ejendommen, der vægter mest og dermed er afgørende for, hvad vi vurderer ejendommen som.