Ejer du en ejendom, der nu kan klages over?

Se, hvilke typer ejendomme der nu kan klages over

Det er nu muligt at klage over vurderingerne for bl.a. disse ejendomme:

  • ejendomme, der bruges udelukkende til erhverv
  • ejendomme, der indeholder både bolig og erhverv
  • landbrugsejendomme
  • skovejendomme
  • ubebyggede grunde
    • det gælder dog ikke 1) ubebyggede grunde, som udelukkende ligger i byzone, der kan bygges helårsbebolig på, og som er mindre end 1.400 m², og 2) ubebyggede grunde, som udelukkende ligger i et sommerhusområde, der kan bygges sommerhus eller fritidsbolig på, og som er mindre end 2.400 m²
  • visse ejerboliger.

Det afgørende er, hvordan din ejendom var registreret den 1. januar 2020. Derfor har du fået brev om at klage over de historiske vurderinger nu, også selvom der eventuelt er sket ændringer på din ejendom efter denne dato.

Særligt for landbrugsejendomme, hvor der også er registreret bolig eller andet erhverv

Hvis der er både landbrug og beboelse på din ejendom, har vi foretaget en konkret vurdering for at finde ud af, om den skulle vurderes som et landbrug eller en ejerbolig. Ved vurderingen har vi set på, om landbrugsdelen af ejendommen er den mest væsentlige del, eller om landbruget er en mindre del set i forhold til beboelsen.

Hvis du driver andet erhverv på ejendommen udover landbrug (hvis du fx også har en konsulentvirksomhed eller en rideskole), har vi også vurderet, om det er landbruget eller det andet erhverv på ejendommen, der vægter mest og dermed er afgørende for, hvad vi vurderer ejendommen som.