Sådan klager I

Se her, hvordan I sender en klage over de historiske vurderinger til Skatteankestyrelsen.

 

I kan kun klage over de år, hvor der er foretaget en vurdering

Som udgangspunkt er en erhvervsejendom vurderet i 2014, 2016, 2018 og 2019. Ejendommen kan dog også være vurderet i andre år ved en omvurdering, fx hvis den har ændret anvendelse. 

Læs mere under Sådan finder I de vurderinger, I kan klage over.

I skal sende en separat klage over hver vurdering, I mener, der skal ændres. Det skal I gøre for hver ejendom, I vil klage over. I kan kun få klagebehandlet de vurderinger, I klager over.

Se, hvad I skal huske, inden I klager

 • Hav dette parat, når I klager

  For at klage skal I bruge:

  • NemID
  • et betalingskort eller MobilePay.

   

  Gebyret for at klage er 500 kr. for hver vurdering pr. ejendom, I klager over. Hvis I får helt eller delvist ret i jeres klage, får I gebyret tilbage.

 • Se, hvad I skal sende med klagen

  Send dette med jeres klage:

  • begrundelsen for jeres klage (for hvert punkt I klager over, skal I beskrive, hvorfor I mener, vurderingen er forkert)
  • eventuelle dokumenter, der støtter og underbygger klagen
  • det brev, I modtager fra Vurderingsstyrelsen
  • eventuelt en fuldmagt (se nærmere i afsnittet I kan få en anden til at klage på jeres vegne nedenfor).

   

  Hvis I klager over grundværdien for landbrugs- eller skovarealer og ønsker at få klagen behandlet i prisniveauet for det år, I klager over (i stedet for i prisniveauet for 2012), skal I huske at vælge det, når I klager.

  I kan få en anden til at klage på jeres vegne

  Med en fuldmagt giver I en anden ret til at handle på jeres vegne, i dette tilfælde at klage og håndtere klagesagen for dig. I kan give denne ret til fx et familiemedlem eller en professionel repræsentant (fx en revisor).

  I fuldmagten skal I skrive, at I giver jeres repræsentant lov til at handle på jeres vegne, indtil I giver besked om andet. Skriv også:

  • jeres navn, cpr- eller cvr-numre og adresse
  • navn og adresse på repræsentanten
  • dato
  • jeres underskrift.


  Skriv fx ”Vi (navn, adresse og cvr-nummer) bekræfter, at (navn og adresse på repræsentant) må varetage vores interesser og klage på vores vegne.”.

Sådan sender I klagen

I skal sende jeres klage elektronisk til Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen skal have modtaget jeres klage senest 90 dage fra datoen på brevet med titlen I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger, som I får fra Vurderingsstyrelsen.

I kan indsende filformater som fx pdf, doc, docx, jpg, png, tiff. I kan indsende op til 100 MB i alt.

 

Er I fritaget for digital post?

 • Sådan klager I, hvis I er fritaget for digital post

  Send jeres klage med brevpost til:
  Skatteankestyrelsen
  Ved Vesterport 6, 4. sal
  1612 København V

  Se, hvad I skal sende med jeres klage, under punktet Se, hvad I skal sende med klagen.

  Sådan betaler I

  Er I fritaget for digital post, skal I betale ved at overføre klagegebyret for hver vurdering, I klager over, til kontoen med registreringsnr. 0216 og kontonr. 4069029361. I skal betale, senest samtidig med at I sender klagen.

  Skriv gerne navn og cvr-nr. eller cpr-nr. i meddelelsesfeltet.