Ejer I en ejendom, der nu kan klages over?

Se, hvilke typer ejendomme der nu kan klages over

Det er nu muligt at klage over vurderingerne for bl.a. disse ejendomme:

  • ejendomme, der bruges udelukkende til erhverv
  • ejendomme, der indeholder både bolig og erhverv
  • landbrugsejendomme
  • skovejendomme
  • ubebyggede grunde
    • det gælder dog ikke 1) ubebyggede grunde, som udelukkende ligger i byzone, der kan bygges helårsbebolig på, og som er mindre end 1.400 m², og 2) ubebyggede grunde, som udelukkende ligger i et sommerhusområde, der kan bygges sommerhus eller fritidsbolig på, og som er mindre end 2.400 m².


Er der registreret både bolig og erhverv på jeres ejendom?

Hvis en ejendom bruges til både bolig og erhverv, og værdien af det areal, der bruges til erhverv, udgør 25 % eller mere af ejendommens samlede værdi, vurderes ejendommen som det, vi kalder for en ”blandet ejendom”. Det kommer derfor ikke an på størrelsen af det areal, der bruges til erhverv, men på hvor meget vi vurderer, det er værd i forhold til ejendommens samlede værdi.