Når I overvejer, om I vil klage

Der er flere ting, der påvirker ejendomsvurderingen og en eventuel klage. Læs her, hvad I skal være opmærksomme på, før I beslutter jer for at sende en klage.

Spørgsmål og svar når I overvejer, om I vil klage

 • Hvorfor får vi mulighed for at klage nu?

  Det har hidtil været meningen, at ejere af ejendomme, hvor der er registreret erhverv på enten hele eller dele af ejendommen, skulle have mulighed for at klage over de videreførte vurderinger af deres ejendomme (siden 2013) samtidig med, at de modtager deres nye 2021-vurdering. Efter vedtagelsen af en ændring til ejendomsvurderingsloven i december 2020 er det blevet muligt nu at klage over historiske vurderinger.

  Det er også fortsat muligt at vente med at klage, til I har modtaget den nye vurdering for 2021. I visse tilfælde, fx hvis en ejendom er udgået, vil I ikke modtage en ny vurdering. I vil dog stadig få muligheden for at klage over de historiske vurderinger senere. Vi kan desværre ikke sige, hvornår muligheden for at klage over de historiske vurderinger åbner.

 • Får vi mulighed for at klage over de historiske vurderinger igen senere?

  Ja, det gør I. I forbindelse med, at vi sender nye ejendomsvurderinger ud, får I mulighed for at klage igen. I får besked fra os, når det igen er muligt at klage over de historiske vurderinger. Det har ikke nogen betydning for udfaldet af klagen, om I klager nu eller senere.

 • Hvordan fandt I ud af, om vores ejendom skulle vurderes som bolig eller som erhverv?

  Hvis ejendommen kun indeholder erhverv, er det sådan, vi har vurderet den.

  Hvis jeres ejendom primært (eller udelukkende) er en bolig, har vi vurderet den som sådan. Det gælder også, selvom I bruger en lille del af den til erhverv.

  Hvis vi har skønnet, at erhvervsdelen af en bolig har en værdi på mindst 25 % af ejendommens samlede værdi, har vi vurderet den som enten erhverv eller det, vi kalder en ”blandet ejendom”. Det er altså værdien, vi har set på, og ikke alene hvor mange kvadratmeter der er brugt til henholdsvis bolig og erhverv.

 • Vores ejendom er vurderet til 0 kroner. Bør vi klage?

  Vi kan ikke udtale os om, hvad I bør gøre. Det er op til jer selv at vurdere. Men I skal være opmærksomme på, om I har betalt skat af ejendommen.

  Hvis jeres ejendom er vurderet til 0 kr., betyder det, at vi har vurderet, at ejendommens værdi kan fastsættes til 0 kr., og derfor er der ikke noget beskatningsgrundlag. Det betyder, at der hverken er fastsat ejendomsværdi, grundværdi eller andre værdier. Det kan fx være, hvis der er tale om et fælles græsareal for en boligforening, der ikke kan bygges noget på.

  Hvis I ikke mener, at ejendommen bør være vurderet til 0 kr., har I mulighed for at klage over, at ejendommen er vurderet sådan.

 • Hvad sker der, hvis vi er part i sagen, men ikke har klaget?

  Hvis I ikke selv har klaget, men en anden klageberettiget har, vil Vurderingsstyrelsen (hvis vi vurderer, det er muligt) forsøge at opnå enighed med klageren. I vil løbende blive orienteret om sagen og får mulighed for at gøre indsigelse.

  Sagens udfald kan påvirke vurderingen af jeres ejendom. Derudover kan sagens udfald også betyde noget for skattebetalingen. Det er dog ikke sikkert. Det er os i Vurderingsstyrelsen, I kan spørge om ejendomsværdiskat, og det er den kommune, ejendommen ligger i, I skal kontakte med spørgsmål til grundskyld og dækningsafgift.

  Når Skatteankestyrelsen modtager en klage, sender de sagen til Vurderingsstyrelsen for at give os mulighed for at opnå enighed med klageren. Hvis vi ikke kan det, sender vi en udtalelse til Skatteankestyrelsen om sagen.

  Læs mere om, hvem der kan klage 

 • Vi har tidligere læst, at man automatisk får penge tilbage, hvis man har betalt skat af en for høj vurdering. Behøver vi så overhovedet at klage?

  Det er korrekt, at der med de nye offentlige ejendomsvurderinger kommer en tilbagebetalingsordning for en række ejendomme, hvor ejerne har betalt skat af en for høj vurdering. I kan læse mere på vurderingsportalen.dk/tilbagebetaling

  Hvis I har fået et brev om, at det nu er muligt at klage over historiske vurderinger, er det fordi, jeres ejendom ikke er omfattet af ovenstående ordning.

  Læs mere om, hvem der kan klage