Efter I har klaget

Hvad sker der, hvis I får ret i jeres klage? Og hvad sker der, hvis I ikke gør? Det kan I læse mere om herunder.

Spørgsmål og svar, efter I har klaget

 • Hvad sker der, hvis vi får helt eller delvist ret i vores klage?
  • Vurderingen bliver ændret.
  • Vi vurderer på baggrund af den ændrede vurdering, om det giver anledning til at beregne ejendomsværdiskatten på ny.
  • Kommunen vurderer på baggrund af den ændrede vurdering, om det giver anledning til at beregne grundskylden (ejendomsskatten) og dækningsafgiften på ny.
  • I får klagegebyret tilbage.
  • Hvis I har tinglyst et ejerskifte i det år, som I har klaget over, og har betalt tinglysningsafgiften på grundlag af den offentliggjorte ejendomsværdi, kan I efterfølgende bede Skattestyrelsen om godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift.
 • Hvad sker der, hvis vi ikke får ret i vores klage?
  • Vurderingen bliver fastsat, som klagemyndigheden har afgjort.
  • I modtager en afgørelse, hvor det blandt andet fremgår, hvilke muligheder I så har.

   

  I får ikke klagegebyret tilbage.

 • Får vi klagegebyret tilbage, hvis vi får helt eller delvist ret i vores klage?

  Ja, hvis I får helt eller delvist ret i klagen, eller hvis klagen bliver afvist hos Skatteankestyrelsen.

 • Får vi penge tilbage i skat, hvis vi får helt eller delvist ret i vores klage?

  Det er ikke sikkert, at det at få helt eller delvist ret i en klage er ensbetydende med, at I får penge tilbage.

  Det afhænger af den konkrete sag og er noget, som vi og kommunen tager stilling til. Det kommer blandt andet an på, om I har betalt skat af den aktuelle vurdering eller af grundskattelofts- eller ejendomsværdiskattestopværdien. Det kommer også an på, om vurderingen bliver lavere end en af disse værdier, hvis I får ret i jeres klage.

  Hvis I har klaget over jeres vurdering i et år, hvor I har tinglyst et ejerskifte, og får helt eller delvist ret i jeres klage, kan I efterfølgende bede Skattestyrelsen om godtgørelse af for meget betalt tinglysningsafgift. Godtgørelsen forudsætter, at I har betalt tinglysningsafgiften på grundlag af den offentliggjorte ejendomsværdi.

  Før I klager, bør I derfor være opmærksomme på, at I ikke altid vil have betalt skat af den vurdering, som I kan klage over. Det gælder fx, hvis grundværdien i året, hvor der kan klages, er 1.000.000 kr., men I mener, at den med rette burde være 750.000 kr. I tilfælde, hvor grundskatteloftsværdien (med fremskrivninger) er 500.000 kr., vil I ikke få tilbagebetalt grundskyld, selvom I får ret i klagen, fordi I vil have betalt skat af en (endnu) lavere værdi end den, I har fået sat vurderingen ned til.

  Læs mere på skat.dk

 • Hvis vi får ret i vores klage for ét år, får det så betydning for de efterfølgende vurderinger?

  Nej, det gør det ikke. Resultatet af en klage vil kun få betydning for vurderingen for det år, I har klaget over. At få helt eller delvist ret i en klage fører altså ikke til konsekvensrettelse af vurderingerne for de følgende år.

  Hvis I ønsker at få ændret vurderingen for en ejendom for flere år, skal I derfor klage over hver enkelt af de vurderinger, I gerne vil have ændret.