Sådan klager I

Se her, hvordan I sender en klage over de historiske vurderinger til Skatteankestyrelsen.

I kan kun klage over de år, hvor der er foretaget en vurdering

Som udgangspunkt er en erhvervsejendom vurderet i 2014, 2016, 2018 og 2019. Ejendommen kan dog også være vurderet i andre år ved en omvurdering, fx hvis den har ændret anvendelse.

Læs mere under 'Sådan finder I de vurderinger, I kan klage over'


Hvis I vil klage over vurderingerne for flere år for en ejendom, skal I sende en separat klage for hvert af de år, I mener, der skal ændres. Det skal I gøre for hver af de ejendomme, I vil klage over. Resultatet af en klage vil kun få betydning for vurderingen for det år, I har klaget over.

Se, hvad I skal huske, inden I klager

 • I skal sende en klage for hver vurdering, I vil have ændret

  Hvis I vil klage over vurderingerne for flere år for en ejendom, skal I sende en separat klage for hvert af de år, I mener, der skal ændres. Det skal I gøre for hver af de ejendomme, I vil klage over.

  Resultatet af en klage vil kun få betydning for vurderingen for det år, I har klaget over. Hvis I kun klager over ét år, og får helt eller delvist medhold i jeres klage, får det altså ikke betydning for hverken de foregående eller de efterfølgende år.

  Hvis I fx mener, at vurderingerne for jeres erhvervsejendom skal ændres fra 2014 og alle de efterfølgende år, den er blevet vurderet, dvs. også for fx 2016, 2018 og 2019, så skal I sende en separat klage for hvert af årene – også selvom klagerne vil være stort set identiske.

  Hvis I kun klager over vurderingen for 2014, og I får helt eller delvist medhold i klagen, ændrer vi udelukkende vurderingen for 2014.

 • Hav dette parat, når I klager

  For at klage skal I bruge:

  • NemID
  • et betalingskort eller MobilePay.

   

  Gebyret for at klage er 500 kr. for hver vurdering pr. ejendom, I klager over. Hvis I får helt eller delvist ret i jeres klage, får I gebyret tilbage.

 • Se, hvad I skal sende med klagen

  Send dette med jeres klage:

  • begrundelsen for jeres klage (for hvert punkt I klager over, skal I beskrive, hvorfor I mener, vurderingen er forkert)
  • eventuelle dokumenter, der støtter og underbygger klagen
  • det brev, I modtager fra Vurderingsstyrelsen
  • eventuelt en fuldmagt (se nærmere i afsnittet I kan få en anden til at klage på jeres vegne nedenfor).

   

  Hvis I klager over grundværdien for landbrugs- eller skovarealer og ønsker at få klagen behandlet i prisniveauet for det år, I klager over (i stedet for i prisniveauet for 2012), skal I huske at vælge det, når I klager.

 • I kan få en anden til at klage på jeres vegne

  I kan vælge at få en anden til at håndtere klagesagen som jeres repræsentant. Det kan være fx et familiemedlem eller en rådgiver.

  I mange tilfælde skal jeres repræsentant have en fuldmagt fra jer. Den skal I sende ind sammen med klagen.

  Hvis repræsentanten er fx advokat eller statsautoriseret eller registreret revisor (eller er ansat ved en sådan), er det dog som udgangspunkt ikke nødvendigt med en fuldmagt. Hvis I er i tvivl, om en fuldmagt er nødvendig, kan I henvende jer til Skatteankestyrelsen.

  Hvad skal en fuldmagt indeholde?

  I fuldmagten skal I skrive, at I giver jeres repræsentant lov til at handle på jeres vegne, indtil I giver besked om andet. Skriv også:

  • jeres navn, cpr- eller cvr-numre og adresse
  • navn og adresse på repræsentanten
  • dato
  • jeres underskrift.


  Skriv fx ”Vi (navn, adresse og cvr-nummer) bekræfter, at (navn og adresse på repræsentant) må varetage vores interesser og klage på vores vegne.”.

Sådan sender I klagen

I skal sende jeres klage elektronisk til Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen skal have modtaget jeres klage senest 90 dage fra datoen på brevet med titlen "I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger", som I får fra Vurderingsstyrelsen.

Vær opmærksom på, at 90 dage ikke er det samme som 3 måneder (eller 12 uger). Det vil fx sige, at hvis brevet er dateret den 8. september, så udløber klagefristen den 7. december. 

I kan indsende filformater som fx pdf, doc, docx, jpg, png, tiff. I kan indsende op til 100 MB i alt.

 

Er I fritaget for digital post?

 • Sådan klager I, hvis I er fritaget for digital post

  Send jeres klage med brevpost til:
  Skatteankestyrelsen
  Ved Vesterport 6, 4. sal
  1612 København V

  Se, hvad I skal sende med jeres klage, under punktet Se, hvad I skal sende med klagen.

  Sådan betaler I

  Er I fritaget for digital post, skal I betale ved at overføre klagegebyret for hver vurdering, I klager over, til kontoen med registreringsnr. 0216 og kontonr. 4069029361. I skal betale, senest samtidig med at I sender klagen.

  Skriv gerne navn og cvr-nr. eller cpr-nr. i meddelelsesfeltet.