Sådan klager I

Se her, hvordan I sender en klage over de historiske vurderinger til Skatteankestyrelsen.

Denne klagemulighed gælder kun, hvis I har fået et brev fra os med overskriften I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger. Det gælder ikke, hvis I har fået brev fra os om, at vi snart skal vurdere jeres ejendom eller netop har gjort det. Så skal I i stedet gå ind på

vurderingsportalen.dk/klagevejledning

 

I kan kun klage over de år, hvor der er foretaget en vurdering

Som udgangspunkt er en ejerbolig vurderet i 2013, 2015, 2017, 2018 og 2020. Andre ejendomme er som udgangspunkt vurderet i 2014, 2016, 2018 og 2019. Ejendommen kan dog også være vurderet i andre år, fx ved en omvurdering eller hvis ejendommen har ændret anvendelse.

Læs mere under 'Sådan finder I de vurderinger, I kan klage over'

Se, hvad I skal huske, inden I klager

 • I skal klage over hver enkelt vurdering, I ønsker at få ændret

  Resultatet af en klage vil kun få betydning for vurderingen for det år, I har klaget over. At få helt eller delvist medhold i en klage fører altså ikke til, at vi også ændrer vurderingerne for hverken de foregående eller de efterfølgende år.

  I kan klage over flere vurderinger på samme tid. Hvis I fx mener, at vurderingerne for jeres erhvervsejendom skal ændres fra 2014 og frem, skal I sørge for at vælge alle de år med en vurdering, I vil klage over, når I udfylder klageformularen. Hvis begrundelsen for at klage er den samme for alle de vurderinger, I klager over, kan I nøjes med at skrive det for ét af årene. For de andre år kan I så blot henvise til begrundelsen.

  Hvis I kun klager over vurderingen for 2014, og I får helt eller delvist medhold i klagen, ændrer vi udelukkende vurderingen for 2014.

 • Hav dette parat, når I klager

  For at klage skal I bruge:

  • NemID eller MitID
  • et betalingskort eller MobilePay.

   

  Gebyret for at klage er 500 kr. for hver vurdering pr. ejendom, I klager over. Hvis I får helt eller delvist ret i jeres klage, får I gebyret tilbage.

 • Se, hvad I skal sende med klagen

  Send dette med jeres klage:

  • begrundelsen for jeres klage (for hvert punkt I klager over, skal I beskrive, hvorfor I mener, vurderingen er forkert)
  • eventuelle dokumenter, der støtter og underbygger klagen
  • det brev, I modtager fra Vurderingsstyrelsen
  • eventuelt en fuldmagt (se nærmere i afsnittet I kan få en anden til at klage på jeres vegne nedenfor).

   

  Hvis I klager over grundværdien for landbrugs- eller skovarealer og ønsker at få klagen behandlet i prisniveauet for det år, I klager over (i stedet for i prisniveauet for 2012), skal I huske at vælge det, når I klager.

 • I kan få en anden til at klage på jeres vegne

  I kan vælge at få en anden til at håndtere klagesagen som jeres repræsentant. Det kan være fx et familiemedlem eller en rådgiver.

  I mange tilfælde skal jeres repræsentant have en fuldmagt fra jer. Den skal I sende ind sammen med klagen.

  Hvis repræsentanten er fx advokat eller statsautoriseret eller registreret revisor (eller er ansat ved en sådan), er det dog som udgangspunkt ikke nødvendigt med en fuldmagt. Hvis I er i tvivl, om en fuldmagt er nødvendig, kan I henvende jer til Skatteankestyrelsen.

  Hvad skal en fuldmagt indeholde?

  I fuldmagten skal I skrive, at I giver jeres repræsentant lov til at handle på jeres vegne, indtil I giver besked om andet. Skriv også:

  • jeres navn, cpr- eller cvr-numre og adresse
  • navn og adresse på repræsentanten
  • dato
  • jeres underskrift.


  Skriv fx ”Vi (navn, adresse og cvr-nummer) bekræfter, at (navn og adresse på repræsentant) må varetage vores interesser og klage på vores vegne.”.

Sådan sender I klagen

I skal sende jeres klage elektronisk til Skatteankestyrelsen. Skatteankestyrelsen skal have modtaget jeres klage senest 90 dage fra datoen på brevet med titlen "I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger", som I får fra Vurderingsstyrelsen. Hvis I har en åben sag, gælder de 90 dage dog ikke fra datoen på brevet. Det kan I læse om under Spørgsmål og svar under menupunktet Før I klager.

Vær opmærksom på, at 90 dage ikke er det samme som 3 måneder (eller 12 uger). Det vil fx sige, at hvis brevet er dateret den 25. april, så udløber klagefristen den 24. juli. 

I kan indsende filformater som fx pdf, doc, docx, jpg, png, tiff. I kan indsende op til 100 MB i alt.

 

Er I fritaget for digital post?

 • Sådan klager I, hvis I er fritaget for digital post

  Send jeres klage med brevpost til:
  Skatteankestyrelsen
  Ved Vesterport 6, 4. sal
  1612 København V

  Se, hvad I skal sende med jeres klage, under punktet Se, hvad I skal sende med klagen.

  Fristen for at klage er 90 dage fra den dato, der står på brevets side 1. Det vil sige, at Skatteankestyrelsen skal have modtaget klagen senest 90 dage fra datoen på brevet. Det gælder også, hvis I har fået brevet her med almindelig post. Hvis I har en åben sag, gælder de 90 dage dog ikke fra datoen på brevet. Det kan I læse om under Spørgsmål og svar under menupunktet Før I klager.

  Hvis I sender jeres klage med posten, og I ønsker at klage over vurderingen for flere år for en ejendom, kan I sende en samlet klage, hvor I skriver alle de år, I ønsker at klage over.

  Sådan betaler I

  Er I fritaget for digital post, skal I betale ved at overføre klagegebyret for hver vurdering, I klager over, til kontoen med registreringsnr. 0216 og kontonr. 4069029361. I skal betale, senest samtidig med at I sender klagen.

  Skriv gerne navn og cvr-nr. eller cpr-nr. i meddelelsesfeltet.